Dansk Pensionsret

Dansk Pensionsret

Dansk Pensionsret er den første udgivelse der i dansk sammenhæng tilbyder en grundig behandling af pensionsrettens problemstillinger og betydning for det danske samfund.

-Jyllands-Posten
Læs mere

Gennem sine 17 kapitler beskriver bogen de retsregler, som det internationalt roste danske pensionssystem hviler på. Bogen er skrevet med sigte på jurister og pensionspraktikere men i et sprog, der bør kunne tilegnes af alle med interesse for emnet. Et 75 sider langt leksikon hjælper læsere uden forudgående viden med at forstå vanskelige begreber og problemstillinger.

Bogens første del indfører læseren i pensionsrettens grundbegreber og retskilder. Anden del gennemgår de forskellige pensionsordninger. Tredje del beskriver tilsynet med de private pensionsordninger. Fjerde del tager en række konkrete pensionsretlige spørgsmål op, herunder om beskatning, aftaleforhold, rådgivning samt familie- og skifteretlige pensionsspørgsmål.

Bogen er skrevet under medvirken af Jesper Mark, som er specialkonsulent i Finanstilsynet, hvor han arbejder i kontoret for pensionskasser.

Anmeldelser

”Lad det være sagt med det samme - Dansk Pensionsret er et imponerende værk, både i henseende til kvalitet og omfang. 615 sider kan forekomme uoverskueligt og uoverkommeligt, men heldigvis er bogen pædagogisk opdelt i første del Introduktion til pensionsretten, anden del Pensionsordningerne, tredje del Tilsynsregler og fjerde del Særlige problemstillinger. Desuden er bogen forsynet med en litteraturliste, et kombineret emneindeks og lovregister, som fungerer fint sammen, og også afgørelsesregisteret gør bogen let at bruge. (…)
Bogen spænder vidt - der er beskrivelse af den historiske udvikling, de forskellige pensionsaktører og forsikringsprodukter, tilsynsregler, forsikringsmatematik, sociale pensioner, pensionsbeskatning og familie- og skifteret. (…)
­­Med bogen Dansk Pensionsret har vi nu ikke længere nogen undskyldning for ikke at søge at forstå dette komplicerede retsområde.”
– Marianne Højgaard Pedersen i UfR

   
"Bogen er et gedigent og velskrevet pragtværk målrettet såvel jurister som de mange pensionspraktikere, der arbejder med eller interesserer sig for området..."
 Ulla Bechsgaard i Jyllands-Posten


Kapiteloversigt

Kapitel 1. Det danske pensionssystem

Kapitel 2. Pensionsrettens grundbegreber

Kapitel 3. Retskildespørgsmål

Kapitel 4. Tjenestemandspension mv.

Kapitel 5. Sociale pensioner mv.

Kapitel 6. Arbejdsmarkedspensionsordninger

Kapitel 7. Forsikringsprodukterne

Kapitel 8. Tilsynets formål og virkemidler

Kapitel 9. Tilsynet med den forsikringstekniske administration

Kapitel 10. Tilsyn med ledelse og ejerforhold

Kapitel 11. Sammenlægning, omdannelse og ophør

Kapitel 12. Kapitalspørgsmål

Kapitel 13. God skik og informationspligt

Kapitel 14. Aftaleretlige spørgsmål

Kapitel 15. Administration, rådgivning og ledelse

Kapitel 16. Pensionsbeskatning

Kapitel 17. Familie- og skifteret

Pensionsretligt leksikon med forkortelser og lovhenvisninger

Litteratur

Emneindeks og lovregister

Afgørelsesregister

 

 

 

Dansk Pensionsret
Mads Bryde Andersen
Under medvirken af Jesper Mark
1. udgave 2013
Hardback
ISBN: 9788713050406
616 sider
Pris: 1250,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Forfatter

Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen

Mads Bryde Andersen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitet. Læs mere