Enkelte transaktioner

Enkelte transaktioner

Aftaleretten III

Denne bog behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemer, som gør sig gældende i udvalgte typer af kommercielle transaktioner, og som parterne kan forholde sig til ved aftaleregulering.

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen behandler først de aftaler, der indgås i forbindelse med virksomhedens etablering, herunder aftaler om interessentskaber, joint ventures og om virksomhedsoverdragelser. Dernæst behandles aftaleforhold vedrørende virksomhedens finansiering, herunder om leasing, factoring og finansiering ved erklæringer. Endvidere gennemgås aftaler om arbejdsopdrag, produktion, afsætning og informationshåndtering.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer og benyttes bl.a. i undervisningen på Københavns Universitet, men kan også anvendes af praktikere uden juridisk baggrund.

Enkelte transaktioner er tredje del af trebindsværket Aftaleretten

På bogens egen hjemmeside  findes bilag, links og tilføjelser.

Enkelte transaktioner - Aftaleretten III
Mads Bryde Andersen
2. udgave, 2011
Hardback
ISBN: 9788713050086
512 sider
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

 

Lignende bøger