Gerontologi

Gerontologi

Aldring set i et biologisk, psykologisk, socialt og samfundsmæssigt perspektiv

Gerontologi er læren om aldringen. Perspektivet er tværvidenskabeligt og omfatter undersøgelser af aldringsprocessen og ældre mennesker ud fra en biologisk-, medicinsk-, humanistisk- og samfundsvidenskabelig synsvinkel.

Pris: 249,00 kr.
Køb

Læs mere
Hvornår begynder man at ældes - og hvilke faktorer fremmer henholdsvis udskyder aldringen? Hvad er en god aldring? Interessen for aldringen eller hvordan man beholder "evig ungdom" er gammel, men de videnskabelige undersøgelser af aldringen er derimod af betydeligt nyere dato.

Man er i dag rask og frisk længere end tidligere. Der tales om den dobbelte aldring, idet der er tale om "yngre ældre" og "ældre ældre". Både de enkelte individer og samfundet stræber efter den gode aldring og et udskudt sygdomspanorama.

Bogen behandler de normale biologiske aldersforandringer og de psykologiske faktorer, der har betydning for, hvordan aldringen forløber. Der beskrives også vigtige begreber og teorier i forbindelse med socialgerontologien, og der relateres ligeså til den virkelighed, der er ældreomsorgens. Bogen omhandler både de nuværende og de kommende ældregenerationer og ser de krav og ønsker, som fremtidens ældre forventes at have.

Gerontologi retter sig til studerende på de mellemlange videregående social- og sundhedsuddannelser, herunder sygeplejestuderende. Også uddannet personale, der i det daglige arbejder med og har ansvar for de ældre borgere, kan hente inspiration og viden i denne bog.    
Bearbejdelse

Bogen, som oprindeligt er svensk, er oversat og bearbejdet efter danske forhold og dansk lovgivning indenfor ældreomsorgen af Grethe Haarhr Christensen.

Grethe Haahr Christensen er sygeplejerske med længerevarende efteruddannelse i geriatri. Hun er ansat som specialsygeplejerske med ledelsesfunktioner ved geriatrisk afsnit på Holbæk Sygehus, Medicinsk Center, Sygehus Vestsjælland.

Bogens forfattere

Ove Dehlin er overlæge ved geriatrisk afdeling på Skånes universitetssjukhus Lund samt professor i geriatri ved Lunds Universitet.

Bo Hagberg er adjungeret professor i psykologi ved det psykologiske institut, Lunds Universitet og forskningschef ved Gerontologisk Centrum i Lund.

Åke Rundgren er "verksamhetschef" i geriatri ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra og docent i geriatri ved Göteborgs Universitet.

Gillis Samuelsson er docent i socialgerontologi og ansat ved Gerontologisk Centrum i Lund.Indhold
Kap. 1

IndledningKap. 2

AldringKap. 3

Den biologiske aldringKap. 4

Biologiske aldersforandringerKap. 5

Biologiske aldersforandringer i fordøjelsesorganer og urinvejeKap. 6

Biologiske aldersforandringer i knogler, muskler og ledKap. 7

Hormonelle aldersforandringerKap. 8

Fysisk aktivitet og aldringKap. 9

Ernæring og aldringKap. 10

Psykologiske teorier om aldringenKap. 11

Den psykologiske aldringKap. 12

Personlighed og aldersvariation i relation til funktionsevnenKap. 13

Den vellykkede aldringKap. 14

Den sociale aldringKap. 15

Samfundets tilbud til ældre
 

Gerontologi - Aldring set i et biologisk, psykologisk, socialt og samfundsmæssigt perspektiv
Ove Dehlin, Bo Hagberg, Åke Rundgren & Gillis Samuelsson
Oversat af: Grethe Haahr Christensen
1. udgave 2001
ISBN: 9788712036678
328 sider, hæftet
Pris: 249,00 kr.