Grundlæggende aftaleret

Grundlæggende aftaleret

Aftaleretten I

Grundlæggende aftaleret er første bind i trebindsværket Aftaleretten, der samlet giver en indgående og uundværlig fremstilling af dansk aftaleret.

Pris: 575,00 kr.
Køb
Læs mere

Med sin evne til enkelt og fleksibelt at danne grundlag for parternes retsforhold er aftalen det mest benyttede retsgrundlag, vi kender. Grundlæggende aftaleret  forklarer, hvordan aftalepligter skabes - af parterne selv eller gennem mellemmænd - hvilke hovedpligter aftalen påfører dens parter, hvordan man fortolker disse pligter, og hvornår aftalen er ugyldig.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer.

Den udgør første del af trebindsværket Aftaleretten. Bind 2 har titlen Praktisk aftaleret og bind 3 Enkelte transaktioner.

Kapiteloversigt

Kapitel 1 Emne, metode og retskilder
1.1. Aftalerettens univers
1.2. Aftalerettens fundament
1.3. Viljens betydning
1.4. Retskilder
Kapitel 2 Løftet og aftalen
2.1. Aftalerettens grundbegreber
2.2. Aftalens retsvirkninger
2.3. Omkringliggende forpligtelser
2.4. Aftalens ophør
2.5. Særlige aftaletyper
Kapitel 3 Aftaleindgåelsen
3.1. Introduktion til problemstillingen
3.2. Tilbud og svar på tilbud
3.3. Anden aftaleindgåelse
3.4. Formkrav
3.5. Aftaleækvivalenter
Kapitel 4 Mellemmandsretten
4.1. Problemstillingen
4.2. Bude
4.3. Fuldmagt
4.4. Kommission
4.5. Mellemmandsdistribution
4.6. Forholdet mellem hovedmand og mellemled
Kapitel 5 Aftalefortolkning
5.1. Almene spørgsmål
5.2. Fortolkningsmetoder
5.3. Fortolkningsregler
5.4. Udfyldning
5.5. Standardaftaler
Kapitel 6 Ugyldighed
6.1. Ugyldighedslæren
6.2. Kompetence- og habilitetsmangler
6.3. Viljesmangler
6.4. Indholdsmangler
6.5. Aftalelovens § 36
Kapitel 7 Aftaleretlig argumentation
7.1. Argumentation og retsanvendelse
7.2. Viljeshensyn
7.3. Forventningshensyn
7.4. Samfundsmæssige hensyn
7.5. Ligevægtshensyn
7.6. Hensynsafvejningen 

Grundlæggende aftaleret - Aftaleretten I
Mads Bryde Andersen
4. udgave 2013
Hardback
ISBN: 9788713050437
542 sider
Pris: 575,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bøger