Der er ingen varer

Grundlæggende aftaleret

Aftaleretten I

Grundlæggende aftaleret er første bind i trebindsværket Aftaleretten, der samlet giver en indgående og uundværlig fremstilling af dansk aftaleret.

Med sin evne til enkelt og fleksibelt at danne grundlag for parternes retsforhold er aftalen det mest benyttede retsgrundlag, vi kender. Grundlæggende aftaleret  forklarer, hvordan aftalepligter skabes - af parterne selv eller gennem mellemmænd - hvilke hovedpligter aftalen påfører dens parter, hvordan man fortolker disse pligter, og hvornår aftalen er ugyldig.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer.

Den udgør første del af trebindsværket Aftaleretten. Bind 2 har titlen Praktisk aftaleret og bind 3 Enkelte transaktioner.

Kapitel 1 Emne, metode og retskilder
1.1. Aftalerettens univers
1.2. Aftalerettens fundament
1.3. Viljens betydning
1.4. Retskilder
Kapitel 2 Løftet og aftalen
2.1. Aftalerettens grundbegreber
2.2. Aftalens retsvirkninger
2.3. Omkringliggende forpligtelser
2.4. Aftalens ophør
2.5. Særlige aftaletyper
Kapitel 3 Aftaleindgåelsen
3.1. Introduktion til problemstillingen
3.2. Tilbud og svar på tilbud
3.3. Anden aftaleindgåelse
3.4. Formkrav
3.5. Aftaleækvivalenter
Kapitel 4 Mellemmandsretten
4.1. Problemstillingen
4.2. Bude
4.3. Fuldmagt
4.4. Kommission
4.5. Mellemmandsdistribution
4.6. Forholdet mellem hovedmand og mellemled
Kapitel 5 Aftalefortolkning
5.1. Almene spørgsmål
5.2. Fortolkningsmetoder
5.3. Fortolkningsregler
5.4. Udfyldning
5.5. Standardaftaler
Kapitel 6 Ugyldighed
6.1. Ugyldighedslæren
6.2. Kompetence- og habilitetsmangler
6.3. Viljesmangler
6.4. Indholdsmangler
6.5. Aftalelovens § 36
Kapitel 7 Aftaleretlig argumentation
7.1. Argumentation og retsanvendelse
7.2. Viljeshensyn
7.3. Forventningshensyn
7.4. Samfundsmæssige hensyn
7.5. Ligevægtshensyn
7.6. Hensynsafvejningen 

Grundlæggende aftaleret - Aftaleretten I
Mads Bryde Andersen
4. udgave 2013
Hardback
ISBN: 9788713050437
542 sider
Pris: 575,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bøger


Enkelte transaktioner
Enkelte transaktioner - Aftaleretten III Denne bog behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemer, som gør sig ... læs mere>
Praktisk aftaleret
Praktisk aftaleret - Aftaleretten II 4. reviderede udgave læs mere>

Jura og økonomi
> Se alle
 

Gads Forlag har udgivet kvalitetsbøger siden 1855. Vores udgivelsesprogram omfatter romaner, biografier, historiske værker samt bøger om livsstil og sundhed.  Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Forlaget ejes af G.E.C. Gads Fond, der støtter kulturelle og videnskabelige formål.