Der er ingen varer

Praktisk aftaleret

Aftaleretten II

4. reviderede udgave

Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, fx konkursloven og hvidvaskningsloven, ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (fx den statslige it-kontrakt, K03).

Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold - fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning.

Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten:

  • Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013)
  • Bind 2 Praktisk aftaleret (4. udgave 2015)
  • Bind 3 Enkelte transaktioner (2. udgave 2011)

På bogens egen hjemmeside  findes bl.a. bilag, links og tilføjelser.

Praktisk aftaleret - Aftaleretten II
Mads Bryde Andersen
4. udgave 2015
Hardback
ISBN: 9788713050574
518 sider
Pris: 550,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bøger


Grundlæggende aftaleret
Grundlæggende aftaleret - Aftaleretten I Grundlæggende aftaleret er første bind i trebindsværket Aftaleretten, der samlet giver en ... læs mere>
Enkelte transaktioner
Enkelte transaktioner - Aftaleretten III Denne bog behandler en række centrale retlige og forretningsmæssige problemer, som gør sig ... læs mere>
Jura og økonomi
> Se alle
 

Gads Forlag har udgivet kvalitetsbøger siden 1855. Vores udgivelsesprogram omfatter romaner, biografier, historiske værker samt bøger om livsstil og sundhed.  Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Forlaget ejes af G.E.C. Gads Fond, der støtter kulturelle og videnskabelige formål.