Der er ingen varer

Sygeplejebogen 3

Teori og metode

4. UDGAVE UDKOMMER 1. OKTOBER 2014. Sygeplejebogen 3 - Teori og metode beskriver væsentlige teorier, fænomener og metoder inden for sygepleje.

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode er tidligere udkommet i 2 udgaver med titlen Sygeplejebogen 2, 1. del. Teori og metode. Denne bog er således ikke en helt ny bog, men 3. reviderede udgave af Sygeplejebogen 2, 1. del. Teori og metode.

Sygeplejebogen 3 – Teori og metode, indeholder kapitler, der beskriver værkets sygeplejefaglige referenceramme og væsentlige fænomener i sygeplejen som fx omsorg og smerter. Andre kapitler beskriver vigtige organisatoriske tiltag for at sikre et godt patientforløb i såvel den primære som den sekundære sundhedstjeneste samt betydningen af, at sygeplejersker medvirker til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring bl.a. gennem dokumentation af sygeplejen.

Bogen beskriver sygeplejefagets forskellige dimensioner og forskellige tilgange til faget. De sidste kapitler i bogen beskriver nogle sygeplejefaglige problemstillinger, der ikke knytter sig til en speciel lidelse eller sygdom, men optræder i mange sammenhænge fx palliativ sygepleje, sygepleje til misbrugere, den kronisk syge patient osv.

Se oversigt over forfattere her

Læs forordet til bogen her

Se indholdsfortegnelsen som pdf her

NY = nyt kapitel
* = fandtes tidligere i Sygeplejebogen 2, 2. del

Kapitel 1    Den interaktionelle sygeplejepraksis
Af Birthe Kamp Nielsen
     
Kapitel 2   Omsorg – med udgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstænkning
Af Herdis Alvsvåg
     
Kapitel 3   Krænkende omsorg
Af Britt Lillestø
      
Kapitel 4   Identitet
Af Inger Jensen
      
Kapitel 5   Kropskunnskaping NY
Af Kristin Heggdal
      
Kapitel 6   Patientforløb i teori og praksis
Af Hanne Dahlerup
      
Kapitel 7   Det accelererede patientforløb NY
Af Kirsten Rud og Dorthe Jakobsen
     
Kapitel 8   Dokumentation i sygepleje og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
Af Inge Madsen
     
Kapitel 9   Et dobbeltblik på sygepleje
Af Helle Ploug Hansen
       
Kapitel 10   Sygepleje til patienter med smerter
Af Anne-Marie Skytt
       
Kapitel 11   Sårbehandling
Af Kirsten Stig Müller
      
Kapitel 12   Sygepleje til patienter i væskebehandling
Af Eva Odgaard
        
Kapitel 13   Præ- og postoperativ sygepleje*
Af Lene Juul Hallig og Ulla Skjødt
        
Kapitel 14   Den kronisk syge patient NY
Af Lone Grøn
        
Kapitel 15   Sygepleje til den akut syge patient* 
Af Lene Wichmann og Bente Dich
         
Kapitel 16   Palliativ sygepleje NY
Af Marianne Spile
       
Kapitel 17   Sygepleje til stofmisbrugere NY
Af Nina Brünés og Charlotte Siiger
      
Kapitel 18   Sygepleje til patienter med alkoholmisbrug NY
Af Eva Hoffmann
     

Sygeplejebogen 3 - Teori og metode
Redigeret af: Birthe Kamp Nielsen
3. udgave
Hæftet
ISBN: 978-87-12-04572-4
509 sider, illlustreret, flexicover
Pris: 549,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
 

Gads Forlag har udgivet kvalitetsbøger siden 1855. Vores udgivelsesprogram omfatter romaner, biografier, historiske værker samt bøger om livsstil og sundhed.  Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Forlaget ejes af G.E.C. Gads Fond, der støtter kulturelle og videnskabelige formål.