Værdipapirhandelsloven med kommentarer

Værdipapirhandelsloven med kommentarer

Ligesom der er behov for at anskue et gigantisk og yderst teknisk præget område som børs- og kapitalmarkedsretten overordnet i lærebogsform mv., er der også behov for at anskue den i detaljer, dvs. paragraf for paragraf, netop fordi området er præget af en sådan juridisk-teknisk detaljerigdom.

Pris: 1349,00 kr.
Køb
Læs mere

Værdipapirhandelsloven med diverse bekendtgørelser og bagvedliggende EU-direktiver er noget af det mest juridisk-tekniske, man kan forestille sig.

Ikke desto mindre regulerer disse komplekse regelsæt store dele af det finansielle liv – lige fra den lille obligationshandel foretaget gennem kundens bank til den store introduktion på en fondsbørs eller på en autoriseret eller alternativ markedsplads.

Regelsættene regulerer endvidere spørgsmål om prospekter med eller uden børsintroduktion, registrering i en værdipapircentral, kravene til børsnoterede selskaber og disses personel, forbud mod insiderhandel og uberettiget videregivelse, pligtmæssige og frivillige offentlige overtagelsestilbud og mange andre økonomisk og praktisk betydningsfulde situationer.

Når så komplekse regler regulerer så vigtige og omfattende retsområder, er det afgørende at have god og sikker vejledning – og her er Værdipapirhandelsloven med kommentarer af stor betydning.
Bogen er et vigtigt redskab for banker og andre finansielle virksomheder, for børsnoterede virksomheder og deres rådgivere, for bestyrelses- og direktionsmedlemmer i børsnoterede virksomheder samt for forskere og studerende.
Værdipapirhandelsloven med kommentarer
Dan Moalem, David Moalem & Erik Werlauff
1. udgave 2007
ISBN: 9788713048717
1011 sider
Pris: 1349,00 kr.
Udgiver: Gjellerup