At studere sygepleje

At studere sygepleje

Find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen

Bogen retter sig specifikt til studerende i sygeplejerskeuddannelsen og er tænkt som en hjælp særligt i det første studieår. Bogen tydeliggør de forventninger og krav, der er forbundet med start på en videregående uddannelse.

Pris: 199,00 kr.
Køb

Læs mere

Bogens titel At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen markerer, at der er tale om andet og mere end en studiehåndbog. Bogen retter sig specifikt til studerende i sygeplejerskeuddannelsen og er tænkt som en hjælp særligt i det første studieår. Bogen tydeliggør de forventninger og krav, der er forbundet med start på en videregående uddannelse.

At studere sygepleje er bogens fokus. Der er kapitler, der fagspecifikt retter sig mod de teoretiske og kliniske studier i sygepleje gennem uddannelsen, hvor der inddrages en række eksempler, som er med til at folde ud, hvordan sygepleje kan studeres. Bogen behandler centrale spørgsmål som: Hvordan møder du en patient? Hvordan samarbejder du med en vejleder? Hvordan bliver du bevidst om din måde at lære på, herunder hvilke metoder er centrale for din læring? Hvilken betydning har en studiegruppe for din læring og trivsel? Hvordan håndterer du det, at gå til eksamen? 

Forfatterne er alle sygeplejersker, som har en særlig viden og erfaringer med teoretisk og klinisk undervisning, vejledning og studievejledning gennem mange år i sygeplejerskeuddannelsen.

Omtale

Omtale i SYGEPLEJERSKEN: 

"Målet med bogen er lykkedes. Den er logisk, læsevenlig, forståelig og tegner et fint og realistisk billede af, hvordan sygepleje kan studeres. Der er faktabokse og eksempler undervejs, som fremhæver gode pointer. Udfordringerne i sygeplejestudiet, som de skitseres i bogen, er genkendelige og relevante, og bogen kan derfor klart anbefales læst før studiestart." 

Forord

Bogens titel At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen markerer, at der er tale om andet og mere end en studiehåndbog. Bogen retter sig specifikt til studerende i sygeplejerskeuddannelsen og er tænkt som en hjælp særligt i det første studieår. Den tydeliggør de forventninger og krav, der er til den studerende, og den rolle, den studerende spiller i de forskellige sammenhænge, den studerende indgår i under sygeplejestudiet. Bogen tydeliggør også de forventninger og krav, der er forbundet med start på en videregående uddannelse.

Bogens fire kapitler bidrager med praktisk information, ideer, gode råd og vejledning til, hvordan den studerende kan navigere i uddannelsen med henblik på at optimere sin studiefaglige indsats og trivsel i studiet. Der er bl.a. fokus på de udfordringer, der er forbundet med at planlægge selve studiet, studierne i teoretisk og klinisk undervisning og på håndtering af mulige konflikter, der kan opstå undervejs i den personlige og faglige læring og udvikling, som et studium uvægerligt er forbundet med.

At studere sygepleje er bogens fokus. Der er kapitler, der fagspecifikt retter sig mod de teoretiske og kliniske studier i sygepleje gennem uddannelsen, hvor der inddrages en række eksempler, som er med til at udfolde, hvordan sygepleje kan studeres. Bogen behandler centrale spørgsmål som: Hvordan møder du en patient? Hvordan samarbejder du med en vejleder? Hvordan bliver du bevidst om din måde at lære på, herunder hvilke metoder er centrale for din læring? Hvilken betydning har en studiegruppe for din læring og trivsel? Hvordan håndterer du det, at gå til eksamen? Studier i det kliniske felt er for mange studerende forbundet med store forventninger, glæde og nysgerrighed, men også med en uro for ikke at kunne leve op til det ansvar, der er indlejret i sygeplejerskers funktions- og virksomhedsområde. Kapitlet om kliniske studier anviser veje til, hvordan den studerende kan arbejde med at udvikle sine fagspecifikke kompetencer i klinikken.

Sygeplejerskeuddannelsens struktur betyder, at den studerendeskal igennem en del interne og eksterne prøver i løbet af studiet. Det er forfatternes erfaringer, at prøver for en del studerende kan være forbundet med en vis nervøsitet og for nogle konkret eksamensangst. Bogen behandler derfor denne problematik i et særskilt kapitel. Det er bogens intention at være en brugbar og let tilgængelig

bog, hvorfor der i fremstillingen er lagt vægt på læsevenlighed, en genkendelig struktur og en henvendthed direkte til den studerende. Målgruppen er sygeplejestuderende, men også undervisere, studievejledere og kliniske undervisere/kliniske vejledere som uddanner sygeplejestuderende vil kunne finde inspiration i bogen med henblik på at understøtte den studerendes læring og trivsel.

Forfatterne er alle sygeplejersker, som har en særlig viden og erfaringer med teoretisk og klinisk undervisning, vejledning og studievejledning gennem mange år i sygeplejerskeuddannelsen.

København, juli 2012

Eva Fink, Eva Hoffmann, Kitt Vestergaard


Redaktører

Eva Hoffmann,   Master i klinisk sygepleje, er lektor og studievejleder ved Professionshøjskolen Syddanmark. Eva Hoffmann har siden 2001 været ansat som underviser ved Professionshøjskolen Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg. Eva Hoffmanns hovedopgaver er dels undervisning og dels studievejledning. Eva Hoffmann er uddannet certificeret coach (2007) og har mange års erfaring med afviklingen af kurser om eksamensangst.

Kitt Vestergaard Cand.cur., er studievejleder og lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen Sjælland, Campus Næstved. Kitt Vestergaard interesserer sig særligtfor studerendes forskellige forhold, læring og sygeplejefagets værdimæssige udvikling. Kitt Vestergaards undervisning centrerer sig om læring, pædagogik og fagets værdier.

Forfattere

Eva Fink Master i Voksenuddannelse, er underviser ved Sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen Metropol. Eva Fink har mange års klinisk erfaring som sygeplejerske og har været underviser i sygeplejerskeuddannelsen siden 1996. Eva Fink har megen erfaring med undervisning, vejledning og bedømmelse på alle niveauer af sygeplejerskeuddannelsen. Aktuelt er Eva Fink særligt tilknyttet modul 1 og 2 i sygeplejerskeuddannelsen og har derfor et godt indblik i og erfaringer med de udfordringer og problemstillinger nye studerende står over for. Hun har en særlig interesse for at forebygge frafald og dermed for strategier til fastholdelse af studerende i sygeplejerskeuddannelsen.

Eva Hoffmann,  Master i klinisk sygepleje, er lektor og studievejleder ved Professionshøjskolen Syddanmark. Eva Hoffmann har siden 2001 været ansat som underviser ved Professionshøjskolen Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg. Eva Hoffmanns hovedopgaver er dels undervisning og dels studievejledning. Eva Hoffmann er uddannet certificeret coach (2007) og har mange års erfaring med afviklingen af kurser om eksamensangst.

Kitt Vestergaard Cand.cur., er studievejleder og lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen Professionshøjskolen Sjælland, Campus Næstved. Kitt Vestergaard interesserer sig særligtfor studerendes forskellige forhold, læring og sygeplejefagets værdimæssige udvikling. Kitt Vestergaards undervisning centrerer sig om læring, pædagogik og fagets værdier.

Indhold

Kap. 1 


Studiestart At blive sygeplejestuderendeFra elev og lektier til studerende og studier Hvorfor skal jeg være med i en studiegruppe?Hvad vil det sige at lære noget?Hvordan arbejder jeg med læringsudbytte? En modulopdelt uddannelse – hvilken betydning har det for min læring og min studieplanlægning?Forskellige undervisningsformer og deres betydning for min læringHvordan tager jeg ansvar for min egen læring, og hvordan bliver jeg bevidst om min egen måde at lære på?Hvordan kan jeg tage mig selv som person med ind i studiet? Uddannelsen til sygeplejerskeHvad er en professionsbacheloruddannelse i sygepleje?Hvorfor vil jeg være sygeplejerske?Hvad vil det sige at tage en professionel identitet på sig?Tavshedspligt og sociale medier – hvordan håndterer jeg min tavshedspligt?Referencer

Kap. 2


Teoretiske studier Indledning 53Uddannelsens ECTS-point – og forventninger til mig som studerende i den teoretiske del af uddannelsenLæringsudbytte, studenteraktivitet og selvledelseEvaluering og selvevaluering Bedømmelser – summativ evaluering og vurdering Forberedelse til undervisningen, opsøge viden – hvad vil det sige? Uddannelsens lærings- og kommunikationsplatform At være netstuderende Studieplanlægning (modulplaner)Hvordan strukturerer jeg min tid?Studiemetodik – teknikker og redskaber At studere forskellige fag og integrere dem i sygepleje – på vej mod professionsbevidsthed

(eksemplificeret via en case) Hvordan kan jeg optimere min studielæsning, herunder læsehastighed, notatteknik og husketeknikker? Mindmaps som studieteknisk redskab Hvor kan jeg søge hjælp om studiemetodik? Portfolio Gruppeprocesser Hvorfor er det vigtigt at være i en studiegruppe Hvordan dannes og vedligeholdes en studiegruppe og hvordan håndteres eventuelle problemer? Hvor kan jeg søge hjælp om gruppeprocesser? Referencer 

Kap. 3


Kliniske studier Studieplanlægning 97Indhold Klinikkens forventninger til dig som studerende og dit samarbejde i en tværprofessionel virksomhed Omsorg, etisk refleksion og handlen i klinisk sygepleje Rollen som sygeplejerske i samspillet med patient/borger og pårørende Faglig vejledning – hvordan kan jeg bruge det? Kliniske metoder Klinisk observation Klinisk vurdering Studieredskaber Samtaler i den kliniske undervisning mellem studerende og vejleder Studieplaner Portfolio Eksempler på skriftlige studieredskaber i klinisk undervisning Vejledning og samarbejde i klinisk undervisning Hvordan får jeg et godt samarbejde med mine kliniske vejledere? Referencer 

Kap. 4


Mundtlige og skriftlige prøver Opgavekriterier – knæk koden Kom godt fra startHvilke betydningsfulde ord og begreber kan du typisk møde i en opgaveformulering?Opgaveskrivningens forskellige faser Faglig argumentation – hvad og hvordan? God vejledning – hvordan bidrager jeg til det? Gode grunde til at vælge at bruge tilbudet om vejledning Grunde til, at du måske overvejer ikke at bruge tilbudet om vejledning Hvis der opstår konflikter Hvordan forbereder og afholder jeg et mundtligt oplæg? Eksamensangst – hvordan kan jeg håndtere det? Hvordan kan du vide, om du har eksamensangst eller om du „bare“ er nervøs? Kender du eksamensmonstret? Inspiration til konkrete tips i forhold til eksamen Særlige råd til dig, der skal til skriftlig prøve Særlige råd til dig, der skal til mundtlig prøve Stopteknikker – hvis klappen truer med at gå ned Bliv bedre til at være til stede i nuet Hvor kan jeg søge hjælp mod eksamensangst? ReferencerAt studere sygepleje - Find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen
Redigeret af: Eva Fink, Eva Hoffmann & Kitt Vestergaard
1.udgave, 1. oplag 2012
Hæftet
ISBN: 9788712046882
212 sider
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag