At studere sygepleje

At studere sygepleje

UDKOMMER 29. JUNI

Bogen retter sig specifikt mod sygeplejestuderende især i det første studieår med fokus på overgangen fra elev til studerende.

Læs mere

At studere sygepleje – find din vej gennem sygeplejerskeuddannelsen tydeliggør en række af de forventninger og krav, man som sygeplejestuderende stilles overfor i såvel den teoretiske som den kliniske del af uddannelsen, med det formål at give den studerende de bedst mulige forudsætninger for at opnå viden, færdigheder og kompetencer i sygepleje i tæt samspil med studiekammerater, patienter og undervisere.

Den nye udgave er revideret og opdateret i forhold til bekendtgørelsen fra 2016, og der gives et indblik i uddannelsens opbygning, herunder studietekniske elementer som fx ECTS-point, studieplaner og semesterbeskrivelser.

Bogen indeholder en lang række praktiske råd til studie- og eksamensteknik, studiegruppedannelse og hvordan den nye studerende kan forberede sig på rollen som sygeplejerske i klinisk praksis.

Den primære målgruppe er studerende på første studieår, men bogen kan også finde anvendelse hos studerende, som er længere i uddannelsen.

Forfatterne er alle sygeplejersker med mange års erfaring fra teoretisk og klinisk undervisning, vejledning og studievejledning i sygeplejerskeuddannelsen.

At studere sygepleje - UDKOMMER 29. JUNI
Redigeret af: Eva Hoffmann & Kitt Vestergaard
2. udgave
Hæftet
ISBN: 9788712055198
208 sider
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag