De danske ministerier 1972-1993

De danske ministerier 1972-1993

Del 1: Anker Jørgensens tid 1972-1982

En politisk Danmarkshistorie set fra Slotsholmen.

-Mogens Lykketoft, altinget.dk
Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

I 1972 trådte Jens Otto Krag tilbage som statsminister, og det følgende årti blev Anker Jørgensens, kun afbrudt af Poul Hartlings smalle Venstre-regering 1973-75.

Anker Jørgensens tiår blev især præget af tre nye udfordringer og vilkår, der komplicerede regeringsudøvelsen og den politiske proces. EF-medlemskabet, Jordskredsvalget 1973, der fordoblede antallet af partier i Folketinget, og oliekriserne, der bragte efterkrigstidens højkonjunktur til en brat ende. Den økonomiske krisepolitik bød på særlige udfordringer, fordi forsøget på at sikre fagbevægelsens opbakning til krisepolitikken sled på Anker Jørgensen, der i 1982 reelt opgav at regere videre, hvorefter Poul Schlüter dannede regering.

Anker Jørgensens tid giver et fascinerende indblik i regeringsførelsen og det parlamentariske maskinrum, hvor datidens store politiske udfordringer og det politiske spil afdækkes grundigere end før set.

Anker Jørgensens tid er første del af historikerne Thorsten Borring Olesen (f. 1956) og Niels Wium Olesens (f. 1963) dobbeltudgivelse De danske ministerier 1972-1993, som tager to af efterkrigstidens mest markante statsministerskikkelser, Anker Jørgensen og Poul Schlüter, og deres regeringer under behandling.

Anmeldelser og omtale

 ”Et uhyre veldokumenteret, veldisponeret og levende mammutværk om Anker Jørgensens tid (…) En kraftpræstation.” – Mogens Lykketoft for altinget.dk

 "Bogen lever klart op til ambitionen om at blive en vægtig efterfølger til Thorsens og Kaarsteds arbejder. Den vigtige bog vil blive læst mange år frem.”– Kristeligt Dagblad

”Spændende historie - og rummer nogle brandaktuelle politiske pointer (…) Jeg er vældigt grebet af bogen.” Information

”Imponerende. (…) Anker Jørgensens portræt bliver fornemt facetteret.” Weekendavisen

”Et hovedværk i dansk politisk historie med grundige analyser af periodens politiske udfordringer og en velunderbygget vurdering af Anker Jørgensen som statsminister.” – litteratursiden.dk

”Som historisk fagbog er nærværende skildring af tiden under Anker Jørgensen (og Hartling) uundværlig, og den historisk interesserede læser vil kunne finde mange spændende detaljer undervejs i fremstillingen. Det er et grundigt og veldokumenteret værk, sat op i en overskuelig form.” – Tidsskriftet Epsilon  

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse


Forside
Forfatterfoto af Thorsten Borring Olesen
De danske ministerier 1972-1993 - Del 1: Anker Jørgensens tid 1972-1982
Thorsten Borring Olesen
1. udgave 2017
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712055266
624 sider
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Kig i bogen

Forfatter

Thorsten Borring Olesen

Thorsten Borring Olesen

(født 1956), professor. Læs mere