Luther og Danmark i 500 år

Luther og Danmark i 500 år

Luthers danske receptionshistorie.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. I Luther og Danmark beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. Såvel kirke som statsmagt har igennem århundrederne fortolket Luthers ideer og ført ham i marken for egne synspunkter.

Luther var selvsagt bundet af sin tid, hvilket kommer til udtryk i hans syn på blandt andet samfundets indretning, på kvinder, ægteskab og børneopdragelse samt på jøder. Luthers betydning for kirkelivet – i prædikener, salmer, teologisk litteratur – er indlysende. I 1800- og 1900-tallet kan man for eksempel se, hvorledes ellers modstridende kirkelige kredse som Indre Mission, Grundtvigianismen og Tidehverv alle flittigt henviser til Luther.

Martin Schwarz Lausten undersøger i Luther og Danmark, hvilke interesser og motiver de forskellige aktører har haft, hvorfor det i 500 år har været så vigtigt at henvise til Luther, og hvordan vi skal vurdere brugen af hans tanker og ideer. En sådan fremstilling af Luthers danske receptionshistorie er ikke tidligere udgivet og vil udgøre et væsentligt bidrag til forståelsen af Luther i Danmark.

Oplev Martin Schwarz Lausten

Oplev Martin Schwarz Laustens foredrag Luther og jøderne i samarbejde med Dansk-Tysk Selskab.

Foredraget vil dreje sig om, hvad Luther egentlig skrev om jødedom og jøder og hvorfor. Desuden omtales de virkninger, som hans holdninger fik både i Tyskland og Danmark.

Søndag den 26. marts klokken 17:00
Skt. Petri Kirkes Christian V-salen, Skt. Pedersstræde 2

Prisen for arrangementet er  50 kr. for ikke medlemmer af Tysk-Dansk Selskab.
Tilmelding til sigrid@tdcadsl.dk senest den 22. marts

Læs mere om arrangementet her og find eventet på Facebook her.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse
KOMMER


Forside
Forfatterfoto

Foto: Privatfoto

 
 
 
Luther og Danmark i 500 år
Martin Schwarz Lausten
1. udgave 2017
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712051572
Ca. 320 sider
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Kig i bogen

Forfatter

Martin Schwarz Lausten

Martin Schwarz Lausten

Martin Schwarz Lausten, f. 1938, er professor emeritus, dr.theol., ved Københavns Universitet. Har bl.a. skrevet en række bøger om den danske og tyske reformation. Læs mere