Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

en praktisk tilgang

I Regnskabsanalyse og værdiansættelse lærer læseren at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt at udføre en passende regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital.

Læs mere

Regnskabsanalyse og værdiansættelse lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser – samt at udføre en passende regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital.

Bogen er anvendelsesorienteret: Hvert af bogens kapitler afsluttes med en liste over kapitlets væsentligste begreber, efterfulgt af en række tjekspørgsmål, der tydeliggør vigtige pointer og endelig en række opgaver, hvor den studerende skal anvende de metoder, som kapitlet har introduceret.

Ud over at være en lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter henvender bogen sig til alle, der ønsker en faglig ajourføring i den internationale udvikling inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Kapiteloversigt

Kapitel 1 Introduktion til regnskabsanalyse og værdiansættelse
Kapitel 2 Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger
Kapitel 3 Strategisk analyse
Kapitel 4 Introduktion til årsrapportens finansielle opgørelser
Kapitel 5 Analyse af regnskabskvalitet
Kapitel 6 Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til analysebrug
Kapitel 7 Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst
Kapitel 8 Budgettering og værdiansættelse

Ressourcer for undervisere

Undervisere kan downloade PowerPoint-plancher og løsninger til tjekspørgsmål Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Der kræves brugernavn og password, som kun undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via mail til forlaget.

Klik her for at logge ind og få adgang til materialet

Ressourcer for studerende - FAVM

Studerende kan downloade FAVM - en Excel-baseret analyse- og værdiansættelsesmodel, der udfører nøgletalsanalyser mv. og tilvejebringer en regnearksskabelon til budgettering og værdiansættelse af virksomheder.

NB! Du skal benytte brugernavn regnskabsanalyse4@gad.dk og adgangskode som angivet i bogen s. 15. 

Klik her for at logge ind 

Ressourcer for studerende - Opgaver

Nedenfor kan du downloade supplerende opgaver med tilhørende løsninger til Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

Download
   
Kapitel 2 Kapitel 4 Kapitel 5

Kapitel 6 Kapitel 8
 
Læsehjørnet

Velkommen til det web-baserede læsehjørne for Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Her forklares temaer og begreber mere udførligt. Ligesom materiale, der ikke er medtaget i bogen, vil blive tilføjet løbende.

               
Ekstra materiale
Analyse af
pengestrømsopgørelsen
En formel analyse
af overnormale afkast
og markedseffektivitet
Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser_pc
Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse Værdiansættelse af en opsparingskonto
Rettelsesblad
Rettelsesblad: 4. udg.
1. oplag
Rettelsesblad: 4. udg.
2. oplag
Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang
Ole Sørensen
4. udgave
Hæftet
ISBN: 9788713050345
279 sider
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup