AB92 § 46

AB92 § 46

E-bog

AB92 er de almindeligt gældende betingelser i dansk entrepriseret. Med AB92 indførtes i AB92 § 46 et nyt system med sagkyndige beslutninger, der kan tage stilling til tvister om udbetalinger fra stillede sikkerheder og bygherrens tilbagehold i betalinger til entreprenøren.

Læs mere
På grundlag af 10 års erfaringer med § 46-systemet og det betydelige antal sager om sagkyndig beslutning, har forfatteren foretaget en beskrivelse og
statistisk bearbejdning af § 46-systemet. Da en tilsvarende fremstilling ikke tidligere er foretaget, og da § 46-systemet anvendes af en række aktører i bygge- og anlægsbranchen, har forfatteren valgt at gøre beskrivelsen af de forskellige juridiske problemstillinger bredere, således at fremstillingen umiddelbart kan anvendes, også af branchens parter.
 
Advokat Christian Johansen er partner i advokatfirmaet Niels Søby, som har specialiseret sig i rådgivning om entrepriseretlige emner og rådgiver en række aktører i bygge- og anlægsbranchen om danske og internationale retsforhold. Tidligere har forfatteren udgivet Bygherrens Ændringsret (1999).
 
 
 
AB92 § 46 - E-bog
Christian Johansen
1. udgave 2004
ISBN: 8713048546
ISBN: 9788713048540
Antal sider: 138 sider, hæftet
Pris: 329,00 kr.
Udgiver: Gjellerup