Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb

Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb

Muligheder og faldgruber

Selskabsreformen 2009/10 giver selskaber nye muligheder for aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb. I denne bog giver forfatterne en indgående indføring i de muligheder og faldgruber, som reformen medfører.

Pris: 499,00 kr.
Køb
Læs mere
Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb behandler de nye muligheder, der efter selskabsreformen 2009/10 er opstået med hensyn til
 
  • selskabers tilbagekøb af egne aktier, hvor den tidligere grænse på 10 pct. af aktiekapitalen er bortfaldet, og
  • selskabers mulighed for at yde finansiering gennem lån, sikkerhed mv. for køb af aktier i selskabet, eventuelt for køb af hele selskabet eller majoriteten i dette.

Begge situationer er udtryk for, at selskabets frie reserver udbetales til nogen, enten til en aktionær som vederlag for selskabets tilbagekøb af egne aktier eller til en aktiekøber som øremærket låneprovenu til dennes finansiering af køb af aktier i selskabet.

Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb giver en indgående indføring i de muligheder og faldgruber som selskabsreformen har medført. Og den giver klar besked om, hvad selskaberne kan gøre med hensyn til tilbagekøb af egne aktier og til finansiering af køb af aktieposter i selskabet. Bogen vil derfor være af stor værdi for firmajurister, advokater, revisorer og andre praktikere samt for forskere og studerende.

Anmeldelser
"...bogen bør findes på enhver selskabsrådgivers reol."
Anmeldelse af Lars Hedegaard Kristensen i UfR U.2010B.199

Indholdsfortegnelse

Kapiteloversigt

Forord
1. INTRODUKTION
2. SELSKABERS MOTIVATION FOR OPKØB AF EGNE AKTIER
3. SKATTERETLIG REGULERING
4. SELSKABSRETLIGE REGLER
5. BØRSREGLER, DER SKAL IAGTTAGES VED SELSKABETS KØB ELLER SALG AF EGNE  AKTIER
6. HANDEL MED EGNE AKTIER – “SAFE HARBOUR” FOR SELSKAB OG LEDELSE VED BRUG AF FORORDNING NR. 2273/2003
Litteraturliste
Stikord

Forord til bogen

Efter selskabsreformen 2009/10 kan både aktie- og anpartsselskaber opkøbe egne aktier eller anparter (“kapitalandele”) langt ud over den tidligere grænse på 10 pct. af aktiekapitalen (og transaktionen var tidligere helt forbudt for anpartsselskaber). Dette giver en lang række nye muligheder, men også problemer og faldgruber.

Efter reformen kan både aktie- og anpartsselskaber endvidere foretage selvfinansiering, dvs. yde lån, garanti og/eller pant ved køb af aktier eller anparter i selskabet, herunder ved køb af majoriteten i selskabet – eller hele selskabet.

Det er disse to centrale nye muligheder for at foretage vidtgående indgreb i (hhv. satsning” af) selskabets frie reserver i forbindelse med aktierelaterede transaktioner (enten aktiesalg til selskabet eller køb af aktier i selskabet), der udgør bogens tema. Begge spørgsmål har som deres kerne, at selskabet udbetaler midler til en aktionær:

• I den ene situation (egne aktier) køber selskabet aktier tilbage fra én eller flere aktionærer og foretager derved en udlodning af frie reserver til den eller de sælgende aktionærer. Selskabet kan få pengene tilbage i kassen ved efterfølgende at sælge de indkøbte aktier igen.

• I den anden situation (selvfinansiering) køber tredjemand aktier i selskabet (enten fra én eller flere andre aktionærer eller fra selskabet selv), og han finansierer dette køb med midler fra selskabets frie reserver. Selskabet vil, hvis transaktionen forløber som planlagt, få pengene tilbage i kassen i kraft af afdrag og renter mv. på den fordring mod aktiekøberen, som hos selskabet træder i stedet for de til transaktionen anvendte midler.

Disse to situationer, der ofte behandles adskilt fra hinanden, har dermed ganske betydelige lighedstræk og fortjener at fremstilles samlet. De er begge udtryk for, at frie reserver, som befinder sig i selskabet, udbetales fra dette til en aktionær, enten som vederlag for selskabets tilbagekøb af egne aktier eller som øremærket låneprovenu til en aktiekøber til dennes finansiering af købet af aktier i selskabet. Både egne aktier og selvfinansiering er udtryk for transaktioner, der kan anvendes af såvel noterede som unoterede selskaber. Fremstillingen i det følgende tager sigte på begge kategorier af selskaber, men særligt for så vidt angår egne aktier er det af interesse for børs- og AMPnoterede selskaber at kunne sammensætte egentlige tilbagekøbsprogrammer, og herved skal både iagttages selskabets interesse i tilbagekøbet og insidernes og selskabets interesse i at undgå risiko for insidersager. Fremstillingen tager højde for disse spørgsmål.


Fremstillingen er en bearbejdning og videreudvikling af Luise Guldbæk Larsens og Dorte Riskjær Larsens kandidatafhandling fra Aalborg Universitet. Afhandlingen blev skrevet under professor, dr. jur. Erik Werlauffs vejledning.

Aalborg og København, januar 2010
Erik Werlauff, Luise Guldbæk Larsen, Dorte Riskjær Larsen

Aktietilbagekøb og selvfinansierede aktiekøb - Muligheder og faldgruber
Dorte Riskjær Larsen, Erik Werlauff & Luise Guldbæk Larsen
1. udgave 2010
ISBN: 9788713050062
Antal sider: 128 sider, indbundet
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 15-03-2010