Dansk børsret 2

Dansk børsret 2

- Værdipapirhandelsretten

Værdipapirhandelsretten er 2. del af i alt to bind om dansk børs- og kapitalmarkedsret.

Pris: 329,00 kr.
Køb
Læs mere
Dansk Børsret, 1. og 2. del, indeholder én samlet fremstilling af hele børs- og kapitalmarkedsretten. Fremstillingen er tænkt som lærebog på universiteter og højere læreanstalter, men kan også med stor fordel anvendes af praktikere, der skal have et mere detaljeret kendskab til børs- og kapitalmarkedsretten bl.a. til brug for rådgivning af klienter eller inhouse. Opbygningen gør, at fremstillingen endvidere let kan anvendes af de direkte brugere af reglerne, dvs. børsselskaber, ledelser, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, investorer, værdipapirhandlere, analytikere og journalister, til at forstå reglerne og deres rækkevidde.

2. del, Værdipapirhandelsretten, indeholder børs- og kapitalmarkedsrettens regler om værdipapirer omfattet af værdipapirhandelsloven, handel med børsnoterede værdipapirer og værdipapirer optaget til handel på en autoriseret markedsplads, reglerne om handlerne, dvs. fondsmæglerselskaber og andre værdipapirhandlere, samt reglerne om værdipapircentraler og værdipapirregistrering, clearingcentraler og værdipapirclearing, værdipapirmæglere og om pengemarkedsmæglere.
      Dansk børsret 2 - - Værdipapirhandelsretten
Peer Schaumburg-Müller
1. udgave 2003
ISBN: 8713048414
ISBN: 9788713048410
Antal sider: 200 sider, hæftet
Pris: 329,00 kr.
Udgiver: Gjellerup