Den Erhvervsdrivende Fond

Den Erhvervsdrivende Fond

Den Erhvervsdrivende Fond handler om fondsbegrebet og de erhvervsdrivende fondes særlige forhold og vil kunne anvendes af fondene, deres bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer og andre rådgivere.

Pris: 599,00 kr.
Køb

Læs mere

Bogen behandler spørgsmål om fondsbegrebet, de erhvervsdrivende fondes særlige forhold, begrebet ”erhvervsdrivende”, kravene til fondenes vedtægter og muligheden for at foretage ændringer deri. Desuden beskrives myndighedernes opgaver, herunder både Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og Civilstyrelsens opgaver, fondens grundkapital og frie reserver, dens bestyrelses- og eventuelle direktionsforhold, årsrapporten og regnskabsmødet, uddelinger fra fonden, granskning og erstatning samt en række relevante skatte-, afgifts- og arvespørgsmål.

I bogen er der nyttige råd og vink til fondene og deres rådgivere, og bogens skatte- og afgiftsretlige afsnit rummer modeller og forslag til generationsskifte mv.

Forfatterne giver i bogen en lang række praktiske eksempler på løsningen af de behandlede fondsretlige spørgsmål.

Se mere på http://www.eogs.dk og http://www.werlauff.com.
Anmeldelser
"Bogen giver på en tilgængelig måde et solidt og klart overblik og bærer præg af, at de to forfattere ved, hvor det er, skoen som oftest trykker (...) Der gives svar på de hyppigst forekommende spørgsmål og en praktisk indføring i den del af fondsretten, som angår den erhvervsdrivende fond"
Ugeskrift for Retsvæsen
 

Den Erhvervsdrivende Fond
Erik Werlauff & Jytte Heje Mikkelsen
1. udgave 2008
ISBN: 9788713049172
Antal sider: 235 sider, indbundet
Pris: 599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 10-06-2008