Didaktik og patientuddannelse

Didaktik og patientuddannelse

Sygeplejens pædagogiske felt

Denne bog fokuserer på den pædagogiske dimension af sygeplejerskens virksomhedsområde, og tanken er, at den både skal kunne tilføre de sygeplejestuderende den fornødne pædagogiske viden til brug for patientundervisning og -uddannelse og inspirere den erfarne underviser til yderligere refleksion over egne erfaringer med læring.

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogens bærende idé er en forståelse af, at tilegnelse af nye kundskaber, færdigheder og holdninger finder sted, når patienten selv deltager aktivt i et ligeværdigt samarbejde med sygeplejersken.

Bogen giver en dybere indsigt i det pædagogiske felt, som sygeplejersker praktiserer i, og pædagogikkens kompleksitet og råderum beskrives. Omdrejningspunktet er hele tiden patientundervisning, og de forskellige pædagogiske teorier og tilgange belyses i forhold til, hvordan de kan bidrage til en forbedret undervisning af patienterne, hvad enten det er den individuelle undervisning af den enkelte patient eller undervisning af patienter i grupper, f.eks. i form af patientskoler, der er tale om.

Bogen er delt op i tre overordnede områder: den første del handler om forståelse for patientuddannelse, hvor bl.a. den pædagogiske filosofi i relationen mellem pædagogik og omsorg fremhæves. Den anden del af bogen omhandler didaktik og patientuddannelse ud fra en didaktisk model, og den sidste del omhandler sundhedspædagogik, patientskoler og sygeplejerskens hverdagslæring i forhold til kompetenceudvikling. Dette afsnit omtaler også læring i organisationer og det udviklingspotentiale, der ligger heri for sygeplejersken.

Forfattere

Susan Lejsgaard Christensen og Birgit Huus Jensen har arbejdet inden for sygeplejen i mange år. De er begge cand. pæd., sygeplejelærere og ansat ved Sygeplejeskolen i Vejle Amt. Forfatterne har adskillige års erfaring med undervisning i pædagogik, uddannelse af sygeplejestuderende samt vejledning og undervisning af kolleger og sygeplejersker fra praksis.

Indhold
Forforståelser for patientuddannelseKap. 1

Orden i begreberneKap. 2

Pædagogik og omsorg – et relationelt forholdKap. 3

Den særlige kyndighed i at undervise patienterKap. 4

Pædagogisk filosofiDidaktik og patientundervisningKap. 5

Konstruktion af didaktisk modelKap. 6

TeorikundskaberKap. 7

Personorienterede forståelserKap. 8

UnderviseregnethedKap. 9

Didaktisk handlerepertoirePatientuddannelse og sygeplejerskens hverdagslæringKap. 10

SundhedspædagogikKap. 11
Patientuddannelse ved ”skoler”Kap. 12
Hverdagslæring

Didaktik og patientuddannelse - Sygeplejens pædagogiske felt
Birgit Huus Jensen & Susan Lejsgaard Christensen
1. udgave 2003
ISBN: 9788712038481
Antal sider: 192 sider, hæftet
Pris: 199,00 kr.