Erstatningsansvar i forbrugerforhold

Erstatningsansvar i forbrugerforhold

ved handel med fast ejendom

Bogen henvender sig til de, der beskæftiger sig med ejendomsoverdragelsens mange aspekter, herunder ejendomsmæglere, bankrådgivere, forsikringsselskaber, bygningssagkyndige og advokater.

Pris: 599,00 kr.
Køb

Læs mere

Baggrunden for udarbejdelsen af dette værk er ”Forbrugerbeskyttelsesloven” (lov nr. 391 af 14. juni 1995) om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Denne lov har nu været i kraft i godt 10 år, og der foreligger således en lang række afsagte domme og afgørelser fra Ankenævnet for Huseftersyn. Forfatteren har sammenholdt disse afgørelser med loven og dennes forarbejder i denne bog, der refererer til det særlige erstatningsansvar, der kan udledes af det, der med en samlet betegnelse nu kendes som ”Huseftersynsordningen”.

Nærværende værk, som er en omskrivning og opdatering af 1. udgaven fra 2003, henvender sig til dem, der beskæftiger sig med ejendomsoverdragelsens mange aspekter, herunder ejendomsmæglere, bankrådgivere, forsikringsselskaber, bygningssagkyndige og advokater, samt dem, der i de efterfølgende tvister skal søge at rede trådene ud, når der viser sig skader og mangler på ejendommen.
 
Da bogen især henvender sig til praktikere, der ikke har samme adgang til utrykt praksis som forfatteren, er henvisningerne til denne praksis i vidt omfang anført i udførlig form.

Bogen er opdateret med domspraksis frem til 24. oktober 2006.

 
Anmeldelser
"Med denne fremstilling foreligger en særdeles grundig og veldokumenteret fremstilling af disse særlige problemer loven rejser vedrørende professionsansvar og forsikringsdækning. [...] Det er åbenbart, at forfatteren har et godt greb om sit emne [...]. Bogen vil [...] primært nå sin målgruppe som opslagsbog, hvor den til gengæld vil opfylde sit formål til fulde."
Uddrag af professor Mads Bryde Andersens anmeldelse i UfR 2003 B, s. 250

Erstatningsansvar i forbrugerforhold - ved handel med fast ejendom
Hans Henrik Tausen
Oversat af: Gjellerup
2. udgave 2007
ISBN: 9788713049424
Antal sider: 439 sider
Pris: 599,00 kr.
Udgiver: Gjellerup