Familie- og arveretlig domssamling

Familie- og arveretlig domssamling

Domssamling til jurafaget på universiteterne.

Pris: 329,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen er dels en videreførelse, dels en ajourføring af domsafdelingerne i Materialesamlingen i Familieret og Arveret. Der er imidlertid foretaget en større revision af de optrykte domme, ligesom der nu for hver enkelt dom er anført en kort indholdsangivelse. En række arveretlige domme er taget ud som en konsekvens af, at Arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, er vedtaget med ikrafttræden den 1. januar 2008.

Domssamlingen er systematisk bygget op om de enkelte kapitler i lærebøgerne Familieretten, 2006 og Arveretten, 2007, idet der tillige er optrykt domme, som der ikke henvises til i lærebøgerne. Af pladsmæssige hensyn er dommene udvalgt efter, hvorvidt de vedrører grundlæggende eller i øvrigt interessante aspekter inden for familie- og arveretten.

Fremstillingen er bygget op således, at der først er en kronologisk oversigt over alle dommene, efterfulgt af en systematisk oversigt over henholdsvis de familieretlige og arveretlige domme. Domssamlingen indeholder desuden andet materiale end domme.

Domssamlingen er redigeret af lektor, ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen.
Familie- og arveretlig domssamling
Rasmus Kristian Feldthusen
1. udgave 2007
ISBN: 9788713049585
Antal sider: 344 sider, hæftet
Pris: 329,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bog