Funktionær og lønmodtager

Funktionær og lønmodtager

En gennemgang af funktionærrettens område med inddragelse af andre lovområder med relevans for både funktionærer og andre lønmodtagere.

Pris: 499,00 kr.
Køb
Læs mere

En gennemgang af funktionærrettens område med inddragelse af andre lovområder med relevans for både funktionærer og andre lønmodtagere.

Bogen indeholder et omfattende afsnit om aktieoptioner, der sammen med afsnittet om loyalitet og konkurrenceforhold adskiller bogen væsentligt fra andre fremstillinger. Bogen beskriver herudover på en overskuelig og målrettet måde bl.a. virksomhedsoverdragelsesreglerne, arbejdsgiverens ledelsesret, ansættelsesforholdets etablering og afslutning, fritstilling og erstatning, regler om deltidsansættelse og tidsbegrænset ansættelse, forskelsbehandlingslovens regler, ligebehandling uanset køn mv., lønmodtagernes immaterielle rettigheder, funktionærretlig ugyldighed. Der er henvisninger til domme og kendelser, men kun i nødvendigt omfang.

Funktionær og lønmodtager
Kim Schioldann
1. udgave 2006
ISBN: 9788713048885
Antal sider: 317 sider, hæftet
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup