Kapitalmarkedsret

Kapitalmarkedsret

Denne bog behandler særligt de dele af kapitalmarkedsretten, der omhandler reglerne om virksomhedsområdet, om god praksis og om redelig forretningsskik.

Læs mere

Denne bog behandler de dele af kapitalmarkedsretten, der omhandler reglerne om virksomhedsområdet, reglerne om god praksis og redelig forretningsskik.

Bogen behandler ikke hele kapitalmarkedsretten, men er et forsøg på at analysere og fremstille to centrale emner inden for kapitalmarkedsretten:

  • Reglerne om virksomhedsområdet; disse begrænser og regelfastsætter de finansielle institutioners mulighed for at drive anden form for virksomhed end netop den finansielle virksomhed, som den driver som hovedvirksomhed
  • Reglerne om god praksis og redelig forretningsskik; disse begrænser sig til den virksomhed, som de finansielle virksomheder kan udøve i forholdet mellem virksomhed og kunde.

Kapitalmarkedsret udgives som en af aktiviteterne i Kreditretsprojektet 2002-2004, hvis overordnede sigte er at undersøge en række kreditretlige spørgsmål, der udspiller sig i forholdet mellem institutionerne og kunderne.

Kapitalmarkedsret
Peer Schaumburg-Müller
1. udgave 2004
ISBN: 8713048732
268 sider, hæftet
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gjellerup