Peer Schaumburg-Müller

Om Peer Schaumburg-Müller

Peer Schaumburg-Müller er jurist og underdirektør hos TDC A/S. Han er desuden lektor i selskabs- og kapitalmarkedsret på Center for Kreditret og kapitalmarkedsret ved Handelshøjskolen i København. Han er forfatter til en række bøger og fagtidsskriftsartikler inden for selskabs- og kapitalmarkedsretten.