Sanktioner og håndhævelse

Sanktioner og håndhævelse

Dansk immaterialret II

Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret, som udgives i samarbejde mellem Gads Forlag og DIFI.

Særpris: 479,00 kr.
Pris: 799,00 kr.
Køb
Læs mere

Den materielle immaterialret har i mange år været et selvstændigt speciale i dansk jura. Med udviklingen inden for reglerne om håndhævelse af immaterialrettigheder bliver immaterialrettigheders håndhævelse genstand for flere og flere specielle processuelle regler. Immaterialretsprocessen er således ved gradvist at udskille sig fra den almindelige procesret og udgør allerede en slags procesretligt speciale. Denne bog imødekommer derfor et stort behov for en fremstilling af de mange forskellige særlige regler, der gælder for håndhævelsen af immaterialrettigheder og de dertil knyttede sanktioner.

Bogens 22 kapitler giver en grundig gennemgang dels af de forskellige sanktioner, som kan iværksættes over for krænkelse af immaterialrettigheder, dels af de håndhævelses-processer, som står til rådighed for rettighedshavere, som ønsker sanktioner iværksat over for en krænker.

Sanktioner og håndhævelse - Dansk immaterialret II anvendes som pensum på DIFI’s kurser og er målrettet praktikere. Bogen henvender sig til alle med interesse for immaterialretten og er velegnet som håndbog for dem, der arbejder med immaterialretlige problemstillinger. Den er andet bind i firebindsværket Dansk immaterialret I-IV, som udgives i samarbejde mellem Gjellerup/Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse).

De øvrige tre bind er:

BIND I          ENERETTIGHEDERNE
BIND III        IMMATERIALRETLIGE AFTALEFORHOLD
BIND IV        IMMATERIALRETLIG CROSSOVER

Om redaktørerne

Bjørn von Ryberg er managing partner i ABSALON advokat-A/S – en law boutique med 100 % fokus på immaterialret og immaterialretlige kontraktforhold, cand.jur. fra Københavns Universitet 1983, advokat 1988, møderet for Højesteret 2008.

Christian Kragelund er partner i Horten Advokatpartnerselskab og leder af afdelingen for Immaterialret og Teknologi, cand.jur. fra Århus Universitet 1994; advokat 2010, E*MBA fra SIMI 2010. Christian er desuden European Trademark Attorney og har bestået de danske patentagenters eksamen.

Martin Lavesen er advokat og managing partner i DLA Piper Advokatpartnerselskab, cand.jur. fra Københavns Universitet 1994, advokat 1997, HD(O) fra CBS 2006, møderet for Højesteret 2007.

Sanktioner og håndhævelse - Dansk immaterialret II
Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund, Christian Marquard Svane, Claus Barrett Christiansen, Eva Aaen Skovbo, Hanne Weywardt, Henrik Rothe, Jakob Krag Nielsen, Jakob Pade Frederiksen, Jakob Plesner Mathiasen, Jens Jakob Bugge, Kenneth Kvistgaard-Aaholm, Lotte Wetterling, Mads Jørgensen, Martin Dræbye Gantzhorn, Martin Lavesen, Nis Marinus Dommergaard, Søren Grunnet Løvenlund, Thomas Mølsgaard, Thomas Riis & Torsten Bjørn Larsen
Redigeret af: Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund & Martin Lavesen
1. udgave 2015
Hardback
ISBN: 9788713050468
Antal sider: 608
Pris: 479,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 26-11-2015

Lignende bøger