Virksomhedens CSR

Virksomhedens CSR

Implementering og rapportering - hvorfor og hvorfor ikke?

I Virksomhedens CSR debatteres virksomhedernes begrundelse for at arbejde eller ikke arbejde med CSR, ligesom forfatteren søger forklaringer på, hvorfor CSR i mange virksomheder fortsat har en lille plads.

Pris: 129,00 kr.
Køb
Læs mere

Virksomhedens CSR bringer læseren fra et teoretisk grundlag for godt CSR-arbejde og god CSR-rapportering til virksomhedslederens overvejelser for og imod større involvering i CSR-arbejde og CSR-rapportering. Legitimitetsteori, institutionel teori, kommunikationsteori og stakeholderteori beskrives kort og kobles til de muligheder og barrierer, der er for den gode implementering i virksomhederne.

Derudover indeholder kompendiet en samling på næsten 30 eksempler fra praksis på både gode og dårlige CSR-sager.

For praktikeren er bogen let læselig, kortfattet og klart struktureret. For den læser, der vil gå mere i detaljer er der hjælp i form af omfattende henvisninger til yderligere litteratur.

Virksomhedens CSR - Implementering og rapportering - hvorfor og hvorfor ikke?
Jens Frederiksen
1. udgave
ISBN: 9788713050246
Antal sider: 77 sider
Pris: 129,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 01-08-2011