Arveretten

Arveretten

Arveretten er i sin 5. udgave opdateret med de ajourføringer og ændringer, som ny lovgivning, retspraksis og litteratur har medført.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Arveretten omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, herunder de legale regler om arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler, herunder regler om udvidet samlevertestamente, samt regler om arv og indsættelse af begunstiget i forbindelse med forsikring og pension.

Bogen er tillige relevant for praktiserende jurister, herunder advokater, dommere og ansatte i statsforvaltningen, foruden ansatte i forsikrings-, pensions-, pengeinstitutbranchen mv., der beskæftiger sig med arveretlige spørgsmål.

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familie- og arveret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og ajourført til d. 1. oktober 2016.

Arveretten
Ingrid Lund-Andersen, Linda Nielsen & Rasmus Kristian Feldthusen
5. udgave 2017

ISBN: 9788713050727
Antal sider: 252 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bog