Barbermaleren John Christensen

Barbermaleren John Christensen

En biografi om John Christensen, en kultskikkelse i mellemkrigstidens kunstliv.

- Kristelig Dagblad
Pris: 399,95 kr.
Køb
Læs mere

John Christensen (1896-1940) var udlært frisør og drev barbersalon på Kapelvej på Nørrebro, men han var samtidig en talentfuld og nyskabende billedkunstner med en særlig evne til at forene indtrykkene af det mangfoldige hverdagsliv i kvarteret omkring Assistens Kirkegård med fantasi og poesi. Hans udstillingsdebut fandt sted i 1928, og i løbet af det følgende årti opnåede han en nærmest kultagtig status. I 1932, da han var med til at stifte sammenslutningen Koloristerne, købte Statens Museum for Kunst sit første værk af ham, og museumsinteressen er siden fulgt op, så at der i dag befinder sig omkring 200 tegninger og malerier af ham på danske museer.

I sin samtid var John Christensen genstand for omfattende interesse og anerkendelse, også fra private samlere, kunstnerkolleger og kritikere af vidt forskellig observans. De kunne stort set enes om, at han var en af sin tids helt centrale kunstnere, og da hans farverige person og forretning på Nørrebro også tiltrak journalisternes interesse, var store dele af den danske offentlighed ved hans død fortrolig med ’Barbermaleren’, et tilnavn, der efterhånden blev nærmest obligatorisk.

I kunsthistorien er John Christensen imidlertid marginaliseret. At han aldrig tidligere har været gjort til genstand for forskningsmæssig behandling virker næsten uforståeligt i betragtning af den status, han havde i sin egen tid, og det potentiale, der ligger i hans værk og virksomhed. Det ændrer denne bog på. Hele hans indsats både deltog i og hentede betydning fra samtidens udbredte optagethed af værdier som det sociale, det folkelige og det demokratiske, så med ham som omdrejningspunkt sætter forfatteren sig for at komme en lang række væsentlige spørgsmål i tidens kulturliv på nærmere hold i forsøget på at tænke nyt om mellemkrigstidens danske kunst i bred forstand.

Anmeldelser og omtale

 ”En fremragende biografi, som ”læser” hans kunst ind i en større samfunds- og kulturmæssig fortælling, giver ham nu den oprejsning, som han klart fortjener (…) En bundsolid og grundigt researchet biografi.” – Kristelig Dagblad

 "Sagligt, fagligt og uden sentimentalitet. (...) I næsten firs år (...) har ingen skrevet noget større om kunstneren John Christensen (1896-1940), og heller ikke noget med videnskabelig tyngde. Det er der hermed rådet bod på med kunsthistorikeren Hanne Abildgaards omfattende og meget grundige biografi om dette oplagte malertalent." Peter Michael Hornung, Politiken

 ”Ganske flot med talrige illustrationer i et fint layout, og en imponerende viden (…) En markant udgivelse om en tid og en glemt - omend vigtig - maler i sin tid er bogen.” – Nordjyske Stiftstidende

 ”Med denne udgivelse har Hanne Abildgaard i et uakademisk sprog trukket den spændende og "folkelige" kunstner – i ordets bedste betydning - ud af glemslen, sat ham ind i en kunsthistorisk sammenhæng, og dermed givet ham et værdigt minde.” – Arbejderen

”I adskillige år var John Christensen nærmest usynlig i dansk kunsthistorie. Det har denne medrivende biografi heldigvis gjort op med.” Københavneravisen

"En herlig og rigt illustreret biografi, der samtidig giver et godt indblik i kunstmiljøet i årene op til Anden Verdenskrig (...) Hanne Abildgaard kommer godt rundt om personen John C. og mellemkrigsårenes kunstliv, og hun skal have en stor tak for at have bragt ham ud af glemmebogen og ind i en fin bog." Weekendavisen

"En flot monografi (...) John Christensen passede ikke ind nogen steder i kunsthistoriens verden, men nu er han her og tusind tak for det!" Antik & Auktion

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

     
  PressemeddelelseForside 
 

Forfatterfoto af Hanne Abildgaard
Foto: John Larsen

Barbermaleren John Christensen
Hanne Abildgaard
1. udgave 2017
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712055310
Antal sider: 299
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 22-08-2017

Kig i bogen

Forfatter

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard

Hanne Abildgaard, mag.art. i kunsthistorie. Har bl.a. været redaktør på Weilbachs Kunstnerleksikon (1990-95), lektor på Danmarks Biblioteksskole (1995-98) og museumsinspektør og forsknings- og formidlingschef på Arbejdermuseet (1998- 2013). Læs mere