Den trojanske hest

Den trojanske hest

Evidensbasering og sygepleje

Forfatterne nærmer sig begrebet evidens gennem en etymologisk og en semantisk begrebsanalyse. Sygeplejerskers, afdelingssygeplejerskers, oversygeplejerskers og akademiske sygeplejerskers opfattelse af evidensbaseret sygepleje kortlægges gennem en empirisk undersøgelse.

Pris: 175,00 kr.
Køb
Læs mere

Hensigten er at undersøge, hvilke muligheder og hvilke hindringer disse grupper af sygeplejersker ser for en evidensbaseret sygepleje, og hvordan de opfatter sygeplejevidenskabens synlighed i praksis.

Forfattere

Katie Eriksson
Professor
Institutionen för Vårdvetenskap
Åbo

Anja Seppälä
Adm. Oversygeplejerske
Helsingfors Universitetscentralsjukhus

Kristina Anttila
Adm. Oversygeplejerske
Vasa Sjukvårdsdistrikt

Indhold
Kap. 1

Den trojanske hestKap. 2

Projektets baggrund og opbygningKap. 3

Evidens ud fra et sygeplejevidenskabeligt perspektivKap. 4

Begrebet og fænomenet evidens/evidentKap. 5

ForskningsoversigtKap. 6

Evidensbaseret sygepleje i praksisKap. 7

Den synlige og den usynlige sygeplejevidenskabKap. 8

Evidens i sygeplejen - virkelighed og idealKap. 9

Det sande, det skønne og det godeKap. 10

Diskussion

Den trojanske hest - Evidensbasering og sygepleje
Inger Myllimäki, Katie Eriksson & Tina Nordman
1. udgave 2002

ISBN: 9788712037736
Antal sider: 158 sider
Pris: 175,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag