Dynastiet Glücksborg

Dynastiet Glücksborg

En danmarkshistorie

I bogen udfolder Jes Fabricius Møller Danmarks og det glücksborgske kongehus’ fælles historie.

- Politiken
Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Den danske kongefamilie er en del af den glücksborgske slægt. I 2013 har den glücksborgske familie siddet på den danske trone i 150 år, vores nuværende dronning i mere end en fjerdedel af denne tid.

Hvad der i dag anerkendes som et nærmest lykkeligt forhold mellem den politiske magt, befolkning og statsoverhoved, be­gyndte med en katastrofe og fortsatte med flere fejlgreb. Da den ret ukendte tyske prins Christian af Glücksborg i 1863 overtog den danske trone efter den barnløse Frederik 7., var hans opga­ve klar: Han skulle være samlingspunkt i en statsdannelse, som bestod af både kongeriget Danmark og hertugdømmerne Sles­vig, Holsten og Lauenborg. Men forholdet mellem Danmark og Glücksborgerne var meget tæt på at ende som en kort, ulykkelig forlovelse. Kun få dage efter sin tiltræden måtte kongen under­skrive en ny forfatning, der med usvigelig sikkerhed ville føre til krig. Efter nederlaget i 1864 stod tyske Christian tilbage med en helt ny opgave: at regere en dansk nationalstat, hvis indre driv­kraft blandt andet blev et inderligt had til alt tysk.

Det glücksborgske kongehus har gradvis tilpasset sig den rolle, som gør monarken til den måske mest respekterede statsinstitu­tion i landet. Vejen er gået igennem flere alvorlige politiske kri­ser. Jes Fabricius Møller fortæller levende om Christians 9.’s succesfulde etablering af et nyt dansk dynasti og om sønnen Frederik 8.’s kortvarige regering. Og om hvordan sønnesønnen Christian 10., den første glücksborger med dansk som moders­mål, førte udenrigspolitik på egen hånd under 1. Verdenskrig og senere blev anklaget for at have begået statskup. Monarkiet blev reddet af Thorvald Stauning, og især under besættelsen udvikle­de forholdet sig til et frugtbart samarbejde, hvor kongen var et samlende nationalt symbol og samtidig fungerede som effektivt redskab for regeringens politik.

Denne smukke, rigt illustrerede bog løfter sløret for nogle af de udfordringer, der har været for den nuværende kongefamilies forfædre. Hvordan det tætte samarbejde mellem statsoverhoved og regeringschef er blevet udviklet: under Frederik 9. og dron­ning Ingrid, som var med til at øge kongehusets popularitet, og under Dronning Margrethe, hvor tilslutningen har nået nye høj­der.

Anmeldelser og omtale

"I denne stort anlagte, prægtigt udstyrede og velskrevne historiebog om slægten, der i 1863 afløste Oldenborgerne på kongeriget Danmarks trone, erkender forfatteren, universitetslektor Jes Fabricius Møller, at kongehuset både i vores land og i andre monarkier bygger på det irrationelle. Det taler til en "konservativ åre i befolkningen", men taler ikke desto mindre til de mange, fordi et samfund domineret af dynamik og forandring har brug for holdepunkter af stabilitet (...) Denne store kongebog er som antydet særdeles stofrig og giver sober besked - i en stil, som er totalt renset for kongerøgelse. Og så må billedvalget prises, det kan ikke være nemmere." – Jyllands-Posten

"Bogen er velskrevet og sikkert struktureret med godt tag på statsretlige og politiske begreber. Det er ikke kulørt familiehistorie som Bo Bramsens 40 år gamle bog om glücksborgerne, det er relevant analytisk historieskrivning (...) Jes Fabricius Møllers tilgang til emnet er loyal, men det er ikke ensbetydende med, at han er ukritisk. Han evner at sammentænke politik, kultur og mentalitet til en meningsfuld helhed. Derfor er det en god bog." – Politiken

"Læseren får klare og velskrevne fremstillinger af de statsretlige problemer, fra beskrivelsen af Danmark som indskrænket monarki, domesticeringen af monarkiet, kongen som ansvarsfri og fredhellig. I en sådan beskrivelse er det vigtige ved kongen, at han er konge, ved dronningen, at hun er dronning, og ved kronprinsen, at han er kronprins. Hvad de i øvrigt foretager sig, om de drikker mere end godt er, om de dør i deres egen seng eller i en fremmed, er interne familieanliggender og ikke vores sag." – Weekendavisen

"Bogen er ganske simpelt velskrevet, smukt udformet og fornemt illustreret. Den gennemgår kronologisk regenterne og deres tid en for en - og man kommer til at tænke på, at mens vi har haft 34 statsministre og mere end 500 ministre i samme periode, har vi på de 150 år siden 1863 kun haft fem regenter. Det siger jo noget om monarkiets kontinuitet (...) I mangt og meget er bogen også en danmarkshistorie, så dens undertitel er ikke uberettiget." – Kristeligt Dagblad

"Jes Fabricius Møller har med stor viden, fantastisk overblik og en fornem pen givet en særdeles spændende indføring i dynastiets historie. Og det er gjort overbevisende. En flot præstation." – historie-online.dk

"Bogen er stærkt anbefalelsesværdig læsning - ikke mindst fordi Jes Fabricius Møller loyalt, usentimentalt og kritisk kombinerer kultur, politik og historie-fortælling i en fin helhed." – Dansk Adelsforening

"For historisk interesserede, der ønsker mere viden end avisernes overskrifter, når det gælder kongehuset." – lektørudtalelse, DBC

"En flot og helstøbt udgivelse med masser af overraskende og i en sammenhæng som denne ukendte illustrationer, der får læseren til at blive ærbødig og respektfuld over det land, der er vores, og hvis vugge vi kommer ud af (...) Spændende hele vejen igennem. Den slags udgivelser skaber indsigt og lærdom." – bogsyn.dk

"Bogen rummer masser af "kongehusstof", men er ganske renset for kongerøgelse. Den er så sandelig Danmarks historie - og kan anbefales på det bedste." – Magasinet Grænsen

Dynastiet Glücksborg - En danmarkshistorie
Jes Fabricius Møller
1. udgave 2013
Hardback
ISBN: 9788712048411
Antal sider: 320
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 25-09-2013

Kig i bogen

Forfatter

Jes Fabricius Møller

Jes Fabricius Møller

Jes Fabricius Møller, f. 1966, lektor i historie, Københavns Universitet. Læs mere