Enkelte transaktioner

Enkelte transaktioner

Aftaleretten III

3. reviderede udgave

Pris: 525,00 kr.
Køb
Læs mere

Nu foreligger en revideret og udbygget 3. udgave af professor Mads Bryde Andersens bog Enkelte transaktioner – tredje del af trebindsværket Aftaleretten. Bogens forrige udgave udkom i 2011, og fremstillingen er siden da ført ajour, så den tager højde for den seneste retsudvikling, aftalepraksis og teori. Bl.a. omtales industriens seneste standardaftaler, ny it-aftalepraksis og ny lovgivning om bl.a. ansættelsesklausuler, kaution og erhvervsobligationer.

Bogen er systematiseret sådan, at den først behandler de aftaler, der indgås i forbindelse med virksomhedens etablering, herunder aftaler om interessentskaber, joint ventures og om virksomhedsoverdragelser. Dernæst behandles aftaleforhold vedrørende virksomhedens finansiering, herunder om leasing, factoring og finansiering ved erklæringer. Herefter gennemgås aftaler om arbejdsopdrag, produktion, afsætning og informationshåndtering.

Bogen er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer. Den benyttes bl.a. i undervisningen på Københavns Universitet, men kan med sin pædagogiske opbygning også anvendes af praktikere uden juridisk baggrund.

På bogens egen hjemmeside  findes bilag, links og tilføjelser.

Enkelte transaktioner - Aftaleretten III
Mads Bryde Andersen
3. udgave
Hardback
ISBN: 9788713050680
Antal sider: 550 sider
Pris: 525,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 09-08-2016

Lignende bøger