Epidemiologi for sundhedspersonale

Epidemiologi for sundhedspersonale

En introduktion

Epidemiologien har i løbet af de seneste årtier udviklet sig til et omfattende videnskabsområde. Denne bog giver en grundlæggende introduktion til faget.

Pris: 379,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogens første og grundlæggende del gennemgår epidemiologiens tre hovedområder: beskrivelse, analyse og intervention. Herudfra forklares begreber, analysemetoder, forskellige studiemetoder og typer af forskningsdesign, samt hvordan epidemiologien kan anvendes med et sundhedsfremmende sigte.

Anden del af bogen har fokus på anvendelse af den epidemiologiske viden. Blandt andet diskuteres grundlæggende infektionsepidemiologi og erhvervs- og livsstilsepidemiologi. Fremtidsperspektivet præsenteres kort under genetisk epidemiologi og folkesundhedsepidemiologi, og det afsluttende afsnit omhandler fremtidens epidemiologi.

Statistiske metoder, fejlkilder og etiske spørgsmål relateret til det epidemiologiske område behandles, og eksempler på, hvordan kundskabsområdet kan tillempes til bl.a. livsstilsfaktorer, infektioner og genetik præsenteres.

Forfatteren introducerer læseren til emnet epidemiologi på en enkel og tydelig måde, bl.a. ved hjælp af konkrete eksempler på epidemiologiske fremgangsmåder og analysemuligheder inden for feltet. Flere kapitler afsluttes med studieopgaver.

Epidemiologi for sundhedspersonale henvender sig primært til studerende på mellemlange og lange videregående uddannelser inden for folkesundhedsområdet, fx fysioterapeut-, ergoterapeut- og sygeplejerskeuddannelsen. Derudover kan den anvendes som introduktion til faget for bl.a. medicinstuderende.

Da bogen er af ældre dato, er det på omslaget omtalte e-materiale desværre ikke længere tilgængeligt.

Anmeldelser

"For sygeplejersker, der skal til at udarbejde kliniske retningslinjer, vil det være en velegnet bog at orientere sig i før og under arbejdet med at læse videnskabelige artikler og i processen med at omsætte resultaterne til kliniske anbefalinger." - Lektor, ph.d. Preben Ulrich Pedersen i Sygeplejersken

Kilder & links
Bogens forfatter

Ingemar Andersson er praktiserende læge og universitetslektor i folkesundhedsvidenskab ved Högskolan i Kristianstad. Han har en mangeårig erfaring med forskning og undervisning i epidemiologi og statistik samt med arbejdet i den primære sundhedssektor.

Indhold
Indledning


Hvad er epidemiologi?


Bogen opbygning og afgrænsning


Hvorfor studere epidemiologi?


Epidemiologiens udvikling


Epidemiologiens rolle inden for folkesundhedsvidenskabBeskrivelse


Sundhed og sygdom


Population og prævalens


Incidens


Demografi


Hvordan kan man måle sundhed og sygdom?


At måle dødelighed og sygdom


Indsamling af epidemiologiske data


Noget at tænke overAnalyse


Den epidemiologiske model


At analysere


Studietyper/undersøgelsesdesign


Association og årsagssammenhænge


Anvendelse af statistik inden for epidemiologien


Fejlkilder


Validitet og reliabilitet


Noget at tænke overIntervention


Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremmende arbejde


Screening


Etik og epidemiologi


At læse en epidemiologisk artikel


Noget at tænke overKlinisk epidemiologi


Beskrivelse


Analyse


InterventionLivsstilsrelateret epidemiologi


Beskrivelse


Analyse


InterventionGenetisk epidemiologi


Beskrivelse


Analyse


InterventionInfektionsepidemiologi


Beskrivelse


Analyse


InterventionErhvervsepidemiologi


Beskrivelse


Analyse


InterventionEpidemiologi og folkesundhedsarbejdeUdfordringer for fremtidens epidemiologi

Epidemiologi for sundhedspersonale - En introduktion
Ingemar Andersson
Oversat af: Alice Petersen
1. udgave 2008
ISBN: 9788712043003
Antal sider: 223 sider
Pris: 379,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag