Evidensbaseret sygepleje

Evidensbaseret sygepleje

en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed

Evidensbaseret sygepleje er en stræben efter at udøve sygepleje på det bedst mulige grundlag og at tilgodese samfundets krav om, at forskningsresultater udnyttes i videst muligt omfang.

Pris: 269,00 kr.
Køb
Læs mere

Evidensbaseret sygepleje defineres i denne bog som både en holdning og en proces. Holdningen indebærer vilje til at anvende den bedst tilgængelige videnskabelige viden som grundlag for klinisk beslutningstagen. Processen drejer sig om, hvordan man rent praktisk finder, sammenligner og kritisk vurderer dette grundlag med henblik på implementering i praksis.

Bogen henvender sig først og fremmest til sygeplejestuderende og sygeplejersker i den kliniske praksis, men kan anvendes af alle, der ønsker at vide, hvordan man foretager systematiske litteraturundersøgelser.

2. udgave af bogen indeholder bl.a. to helt nye kapitler om implementering, kliniske retningslinjer og standardplejeplaner.

Anmeldelser

"Det er en bog, man ikke kan komme uden om, hvis man vil forholde sig kvalificeret til evidensbaseret praksis, uanset hvad man mener om evidens som begreb." - Lektor, ph.d. Preben Ulrich Pedersen i Sygeplejersken

Bogens forfattere

Ania Willman er sygeplejerske, sygeplejelærer og dr. phil. Hun arbejder som lektor ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle og er chef for Center for Evidenbaseret Sygepleje. Ania Willman har tidligere været formand for Socialstyrelsens ekspertgruppe i sygeplejeog gennem flere år medlem af Statens Beredning för Medicinsk Utvärderings (SBU) videnskabelige råd. Hun har desuden været projektleder for SBU & Svensk Sjuksköterskeförerings (SSF) fælles rapportserie Evidensbaseret Sygepleje.

Peter Stoltz er sygeplejerske, doktorand og arbejder som universitetsadjunkt ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle. Han har bl.a. arbejdet ved thoraxkirurgisk klinik og på røntgenafdelingen. I sommeren 2002 begyndte han at arbejde på det daværende center for evidensbaseret sygepleje ved Malmö Högskola. Her foregik et systematisk litteraturstudie om støtte til ældres pårørende, hvilket i dag danner grundlag for Peters forskningsområde.

Christel Bahtsevani er sygeplejerske og arbejder som adjunkt og doktorand ved Malmö Högskola, Hälsa och Samhälle. Hun blev introduceret til evidensbaseret sygepleje gennem sin deltagelse i SBU-projektet Astma og KOL (nr. 151, 2000). Hun var desuden assisterende projektleder på to af rapporterne i serien Evidensbaseret Sygepleje (nr. 3 & 4, 1999). Christels publikationer koncentrerer sig om anvendelse af forskningsresultater i klinisk arbejde med fokus på vurdering af effekter, spredning og implementering af evidensbaseret pleje.

Indhold
Kap. 1

Evidensbaseret sygdomsbehandlingKap. 2

Evidensbaseret sygeplejeKap. 3

Sygeplejevidenskab og -forskningKap. 4

EvalueringsforskningKap. 5

Processen at fremskaffe evidensbaseret videnKap. 6

Præcisering af forskningsproblemer og kriterierKap. 7

LitteratursøgningKap. 8

Fortolkning og vurdering af beviserKap. 9

Kliniske retningslinjer og standardplejeplanerKap. 10

Implementering
Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed
Ania Willman, Christel Bathsevani & Peter Stoltz
2. udgave 2007
ISBN: 9788712043089
Antal sider: 159 sider, illustreret
Pris: 269,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Lignende bog