Familieretten

Familieretten

Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familieret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og ajourført til d. 1. december 2016.

Pris: 569,00 kr.
Køb
Læs mere
Familieretten vil få betydning for alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv. De retlige rammer for familien tildeler familiemedlemmer særlige rettigheder og forpligtelser over for hinanden og over for omverdenen i personlig og økonomisk henseende. Denne bog præsenterer familierettens placering i dagens samfund og giver et metodisk redskab, som kan anvendes ved forståelsen, analysen og vurderingerne af familierettens formål, indhold og udfordringer.
 
I bogen gives en fremstilling af:
  • Familien og familieretten, herunder forholdet til børn
  • Ægteskab og samlivsforhold
  • Familieformueretten, herunder formuefællesskab, særeje og bodeling
  • Aftaler og retspolitik, herunder familierettens udfordringer i fremtiden

Familieretten omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller, børn og ugifte samlevende samt en mere grundlæggende behandling af reglerne om familieformueretten, herunder formueforholdene under samlivet og ved samlivsophør, separation og skilsmisse.

Familieretten
Linda Nielsen
7. udgave 2017
ISBN: 9788713050772
Antal sider: 304 sider
Pris: 569,00 kr.
Udgiver: Gjellerup

Lignende bøger