Finansiel rapportering

Finansiel rapportering

teori og regulering

Bogen er grundigt opdateret siden 4. udgave, så emnet nu er belyst ud fra en mere praktisk tilgang.

Læs mere

Finansiel rapportering – teori og regulering er en lærebog for økonomistuderende på de videregående uddannelser. Bogen henvender sig derudover til alle andre, som ønsker en faglig opdatering i dansk og international regnskabsteori- og regulering.

Bogen beskæftiger sig bl.a. med følgende emner:

  • Den eksterne finansielle rapporterings rolle i samfundet.
  • Den tredelte reguleringsstrategi: lovgivning, privatsektorregulering og modificeret markedsløsning.
  • En overordnet gennemgang af årsrapportens bestanddele.
  • De teoretiske paradigmer bag regnskabsregulering: hhv. det præstations- og det formueorienterede regnskabsparadigme.
  • Sammenhængen mellem økonomisk indkomst, aktieafkast og totalindkomst under perfekte og imperfekte markedsforhold.
  • Regnskabsreguleringens teoretiske fundament.
  • En detaljeret gennemgang af definitioner og behandling af elementerne i årsrapporten.
  • Virksomheders rapportering udenfor regnskabet i form af ledelsesberetning og supplerende beretninger.
Bogen er grundigt opdateret siden 4. udgave, så emnet nu er belyst ud fra en mere praktisk tilgang og dermed er lettere tilgængeligt for regnskabsaflæggere i særdeleshed og studerende i almindelighed. Opdateringen er sket i forhold til den nyeste regulering i Danmark helt frem til de vedtagne ændringer til Årsregnskabsloven i december 2018.

Ligesom tidligere indeholder bogen opgaver til hvert kapitel med tilhørende vejledende løsninger.

Finansiel rapportering - teori og regulering
Carsten Kyhnauv-Andersen, Henrik Kyhnauv-Andersen, Peter Kyhnauv-Vejgaard & Jens O. Elling
5. udgave 2019
Softcover
ISBN: 9788713050932
Antal sider: 448
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 05-08-2019

Lignende bøger