Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Bogen indeholder voksende discipliner i sundhedsvæsenet. Der er et stort behov for ansatte både i regioner og kommuner, der dels har viden inden for disse fagområder, dels har forudsætninger for både at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejdet og for at kunne analysere forskningsresultater til gavn for folkesundheden.

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

I lov om uddannelse til professionsbachelor er det beskrevet, at  ud over at give viden om og forståelse for et fagområdes teori og praksis, skal uddannelsen til professionsbachelor også kvalificere den studerende til relevant videreuddannelse. Siden loven kom har de fleste af de mellemlange videregående uddannelser fået bekendtgørelser, der bl.a. indeholder krav om, at de studerende skal blive i stand til at fortsætte teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse.  For at opfylde disse krav er det nødvendigt, at de sundhedsprofessionelle professionsbachelorer kan bruge den kolossale mængde af sundhedsvidenskabelig forskningslitteratur, der findes. Det kræver en grundlæggende viden om sundhedsvidenskabelige forskningsmetoder og en af retningerne i sundhedsvidenskabelig forskning, som det er vigtigt, at de studerende introduceres til, er forskningen i folkesundhed. Til denne forskning anvendes i særlig grad epidemiologi som metode, og denne bog er en indføring i grundlæggende forskningsmetoder i folkesundhed og epidemiologi.

Professionernes udvikling går mod øget akademisering og krav om evidensbasering af det kliniske arbejde. Det er derfor et håb, at bogen vil finde anvendelse i den kliniske praksis. Det er også et håb, at bogen kan inspirere til videreudvikling af professionerne til gavn for hele befolkningen og sundhedsvæsenet.

Formålet med denne bog er derfor at introducere både studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, studerende på diplomuddannelse samt klinikerne til folkesundhed og epidemiologi samt epidemiologiske forskningsdesign samt kritisk læsning og analyse af forskningsartikler. Bogen tilstræber en samlet helhed, idet begreber og metoder ofte forklares ved eksempler ud fra de samme to videnskabelige epidemiologiske artikler, som analyseres eksemplarisk sidst i bogen. Der er dog enkelte overlapninger, idet nogle få begreber naturligt har skullet beskrives i flere kapitler. Derved gives læseren mulighed for at læse kapitlerne uafhængigt af hinanden.

Den primærmålgruppe er studerende på professionshøjskolernes sundhedsuddannelser dvs. sygepleje-, fysioterapi-, ergoterapi-, jordemoder-, bioanalytiker- og radiografstuderende samt studerende i ernæring og sundhed.

Bogens indhold
Kap. 1
  
  

Epidemiologi, sundhed og folkesundhed
Af Lene Povlsen 


Kap. 2
  
   

Folkesundhed i et historisk perspektiv
Af Lene Povlsen 


Kap. 3
    
  

Forebyggelse i det epidemiologiske arbejde
Af Christina Warrer Schnohr


Kap. 4
   
  

Statistik er epidemiologiens faste følgesvend
Af Christina Warrer Schnohr


Kap. 5
   
  

Epidemiologiske hyppighedsmål
Af Mads Kamper-Jørgensen


Kap. 6
  
  

Epidemiologiske design
Af Nete Hornnes


Kap. 7
   
  

Årsagssammenhænge
Af Nete Hornnes


Kap. 8
   
  

At læse forskningsartikler
Af Lisbeth Villemoes Sørensen


Kap. 9
  
  

Analyse af forskningsartikel (tværsnitsundersøgelse)
Af Lisbeth Villemoes Sørensen


Kap. 10
  
  

Analyse af forskningsartikel (kohorteundersøgelse)
Af Johanne Lind RasmussenBogens redaktør

Johanne Lind Rasmussen 
Sygeplejerske, cand. mag. (dansk), Master of Public Health (MPH) 
Lektor på Institut for Sygepleje, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen Metropol. 
Klinisk lektor, Herlev Hospital. 
Johanne er underviser i folkesundhed og epidemiologi, sygepleje, videnskabsteori- og forskningsmetodologi i grunduddannelsen til sygeplejerske og på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse. 
Særlige interesseområder: Forskning og udvikling i klinisk praksis, analyse af forskningsartikler, forebyggelse og sundhedsfremme.

Bogens forfattere

Nete Hornnes
Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), Ph.d
Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital.
Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi og arbejder med forebyggelsesforskning rettet mod apopleksipatienters risiko for recidivapopleksi og andre kardiovaskulære komplikationer.

Mads Kamper-Jørgensen
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ), ph.d.
Mads er lektor på Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Undervisning: Epidemiologi på uddannelserne i IT & Sundhed og Medicin. Afholder SAS-kursus (Statistical Analysis System), et programmerings- og statistikkursus på uddannelsen i folkesundhedsvidenskab.
Forskningsinteresser: Epidemiologi med fokus på mor og barn, herunder udveksling af celler mellem mor og barn og associerede helbredskonsekvenser

Lene Povlsen
Sygeplejerske, Master of Public Health (MPH), Master of Science in Public Health (MScPH), svensk doktorgrad i folkesundhed (DrPH).
Lene har udført et afhandlingsarbejde 2001-2007 omkring familier med indvandrerbaggrund og børn med kronisk sygdom (diabetes).
Hun er ansat som universitetslektor og docent ved Nordic School of Public Health NHV i Göteborg. Underviser indenfor public health og health promotion. Medlem af Nordic Health Promotion Research Network.
Forskningsinteresser: Health promotion; health education; health literacy; kronisk sygdom, undervisning og support; migration, kultur og sundhed. 

Christina Warrer Schnohr
Kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ), ph.d.
Adjunkt på Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.
Christina er kursusleder på kursus i Forebyggelse & Sundhedsfremme på bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab.
Hendes forskningsområde er social ulighed i sundhed, implementering og evaluering samt børn og unges sundhed og sundhedsadfærd.

Lisbeth Villemoes Sørensen
specialergoterapeut, MPH, ph.d. Forsknings- og udviklingsergoterapeut Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet. Særlige interesseområder: Evidensbasering af klinisk praksis, ældre, demens, rehabilitering og det sociale liv.

Anmeldelser

"Kapitlerne er lette at overskue med gode illustrationer, få velvalgte tabeller og en gennemgående rød tråd. Selvom emnerne ikke er de letteste for novicen, er præsentationen på samme tid enkel og alligevel tilpas fagligt udfordrende for målgruppen." - Ergoterapeutisk Fagligt Selskab for Forskning 

 
Folkesundhedsvidenskab og epidemiologi

Redigeret af Johanne Lind Rasmussen
1. udgave 2013
ISBN: 9788712047476
Antal sider: 180 sider
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 31-05-2013