Food, Population and Health

Food, Population and Health

global Patterns and Challenges

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 4, vol. 7

Pris: 200,00 kr.
Køb
Læs mere

Food, Population and Health – global Patterns and Challenges indeholder 17 artikler fra et tværvidenskabeligt symposium, der blev afholdt i Videnskabernes Selskab i september 2014, foruden et appendiks om Nationalmuseets righoldige samlinger som basis for tværvidenskabelig forskning.

Bogens emne er brændende aktuelt. Forholdet mellem mad, befolkning og sundhed er grundlæggende for alle samfund – og har altid været det. De 17 artikler fremlægger en række konkrete eksempler på fødevaresituationens afgørende betydning for befolkningsgruppers eller hele samfunds sundhedstilstand, levealder og økonomi. Metodiske spørgsmål drøftes i flere bidrag, og en del præsenterer helt nye muligheder for erkendelse, som er blevet åbnet af den teknologiske udvikling på en række felter.

Det tværvidenskabelige forum, hvor bidragene først blev præsenteret, har betydet, at bogen henvender sig til et ret bredt publikum uden meget specialiserede forudsætninger. Samtidig vil forskere inden for et bredt felt af fag, bl.a. medicin, antropologi, sociologi, økonomi, historie og arkæologi, kunne blive opdateret på de nyeste forskningsresultater og metodiske tilgange til stoffet.


Food, Population and Health – global Patterns and Challenges comprises 17 articles based on presentations at a symposium held at the Royal Danish Academy of Sciences and Letters in September 2014, supplemented with an appendix on the extensive collections of the National Museum of Denmark as a basis for interdisciplinary research.

The topic of the book is of immediate importance. Availability and abundance of food are crucial for the health and subsequently for the wealth of every society – and have always been so. The 17 papers present case stories from a wide range of historical periods, geographical regions, and types of societies. The potentialities of new technologies are discussed, as well as principles followed and methods employed.

The interdisciplinary forum demanded rather popular presentations and the book has therefore a broad appeal to an audience without very specific qualifications. At the same time, researchers from different fields, e.g. medicine, anthropology, sociology, economy, history, and archaeology, will learn about new achievements and new methodical approaches.

Food, Population and Health - global Patterns and Challenges
Redigeret af: Lars Jørgensen, Niels Lynnerup, Anne Løkke & Henrik Balslev
1. udgave 2016
Softcover
ISBN: 9788773043998
Antal sider: 185
Pris: 200,00 kr.
Serie: Scientia Danica. Series H 4. Humanistica

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: