Forstå processerne

Forstå processerne

Centrale emner i biokemi, fysik og kemi for sygeplejestuderende

Bogen er, som titlen antyder, skrevet for sygeplejestuderende, men vil i høj grad kunne finde anvendelse i andre af de videregående sundhedsuddannelser.

Pris: 229,00 kr.
Køb
Læs mere

Det er nødvendigt med en dybtgående viden inden for visse områder af fagene biokemi, fysik og kemi, når man skal lære om den normale og den syge organismes opbygning og funktion, samt den pleje og behandling, som knytter sig til de forskellige sygdomme, som mennesket kan rammes af.

Bogen fokuserer på de emner, der er relevante i denne forbindelse, og de fleste af bogens mange eksempler er da også hentet fra sygeplejerskers hverdag.

Bogen kan også anvendes som opslagsværk for de studerende, der har behov for at opfriske nogle kundskaber - bl.a. rummer den et matematisk appendiks, som letter forståelsen af ligninger og diverse udregninger samt en oversigt over symboler og enheder m.v. ligesom det periodiske system er gengivet. Bogens opbygning gør den let at anvende til repetition.

Tegninger af Erik Leenders.

Forfattere

Jonas Dyhrfjeld-Johnsen er cand.scient. Han har læst og forsket om biologiske celler ved Roskilde Universitetscenter og senere læst biofysik ved Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet. Han er ved at tage en Ph.D grad inden for hjerneforskning ved ”Group at the C. & O. Vogt Brain Research Institute” i Düsseldorf i Tyskland.

Klaus Henning Jensen har læst biofysik ved Niels Bohr Instituttet og læser aktuelt medicin på Panum Instituttet, begge under Københavns Universitet. Han har forsket i emner inden for neurologi, ortopædkirurgi og kardiologi.

Indhold
Kap. 1

Energi, kraft og arbejdeKap. 2

AtomfysikKap. 3

Tryk og lydKap. 4

Lys, røntgen og radioaktivitetKap. 5

ElektricitetslæreKap. 6

Stoffer og bindingerKap. 7

Stofmængder og opløsningerKap. 8

Kemiske reaktionerKap. 9

Indledende organisk kemiKap. 10

KulhydraterKap. 11
FedtstofferKap. 12
ProteinerKap. 13
NukleotiderKap. 14
Enzymer og deres reguleringKap. 15
ATP – adenosintrifosfatKap. 16
AminosyremetabolismeKap. 17
Energiomsætning
Forstå processerne - Centrale emner i biokemi, fysik og kemi for sygeplejestuderende
Jonas Dyhrfjeld-Johnsen & Klaus Henning Jensen
1. udgave 2000
ISBN: 9788712032434
Antal sider: 163 sider, illustreret
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag