Grundforløbet

Grundforløbet

Sundhed, Omsorg og Pædagogik│2. udgave

Bogen er til elever, der ønsker at gå videre med en uddannelse inden for den pædagogiske assistentuddannelse eller social- og sundhedsuddannelserne.

Læs mere

Bogen gennemgår basale emner inden for de to fagområder.  I første del arbejder eleverne med kapitler om egen læring, samarbejde, kommunikation, arbejdsmiljø og konflikthåndtering. I anden del af bogen beskrives emnerne om sundhed og livsstil, kost og energi, behov og aktiviteter, idræt, omsorg og hygiejne. I tredje del henvender kapitlerne sig enten til elever, der vil fortsætte på PAU (børneområdet) – eller til elever, som vil fortsætte på SOSU (ældreområdet).

Bogen indeholder masser af historier og billeder fra livet i børnehaven og i ældreplejen. Undervejs stilles der opgaver og spørgsmål til overvejelse, og i refleksionsrummene kan eleverne øve sig i at tænke over historierne.

I andet oplag fra 2014 er der foretaget enkelte faktuelle ændringer og rettelser samtidig med, at der er indsat figurnummerering.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

DEL 1    LÆRING – KOMMUNIKATION – ARBEJDSMILJØ
Kapitel 1     Din uddannelse – Dit arbejde
Kapitel 2     Læring
Kapitel 3     Samarbejde
Kapitel 4     Kommunikation
Kapitel 5     Anerkendende kommunikation 
Kapitel 6     Fysisk arbejdsmiljø
Kapitel 7     Psykisk arbejdsmiljø
Kapitel 8     Konflikthåndtering
 
DEL 2    SUNDHED – AKTIVITETER – OMSORG
Kapitel 9      Sundhed og livsstil
Kapitel 10    Kost og energi
Kapitel 11    Idræt
Kapitel 12    Behov og aktiviteter
Kapitel 13    Omsorg og hygiejne
  
DEL 3    SPECIELLE PAU- OG SOSU-KAPITLER
Kapitel 14    Børn og unges udvikling (PAU)
Kapitel 15    Arbejdet med børn (PAU)
Kapitel 16    Voksne og ældres udvikling (SOSU)
Kapitel 17    Arbejdet med ældre (SOSU)

Læsevejledning

Denne bog henvender sig til dig, der starter på grundforløbet – sundhed, omsorg og pædagogik. Bogen dækker målene for uddannelsen, undtagen for grundfagene.

Overskrifterne i bogen er gennemgående og hedder:

er et fagrelateret ”startskud” i alle kapitler, der gerne skal pirre elevens 
nysgerrighed over for emnet.
er konkrete beskrivelser af de naturfaglige emner.
beskriver øvelser, eksperimenter og undersøgelser trin for trin.
viser eksempler på, hvordan eleverne kan fremlægge deres resultater.
tager udgangspunkt i en case, og er en udvidet øvelse, hvor eleverne 
kan træne sig i at sammenkoble naturfaget med andre fag.  

Temaer
Vi har valgt at inddele bogens kapitler i temaer ud fra kompetencemålene. Da arbejdsområderne i den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedshjælperuddannelsen primært er børn og ældre, er der lagt særlig vægt på de to aldersgrupper.

Praksisnær linje
Vi har forsøgt at lægge en praksisnær linje i bogen ved at skabe mange ”billeder fra arbejdspladserne”, som der er lagt op til politisk med den nye Bekendtgørelse. De mange eksempler fra praksis anvendes også til at understøtte den teoretiske læring.

Opgaver og overvejelser
Formålet med opgaver og overvejelser undervejs er at aktivere læseren og motivere til refleksion.

Refleksionsrum
Et refleksionsrum er et sted, hvor du kan stoppe op og tænke over, om du har forstået det, du har gennemgået i kapitlet.
Det første refleksionsrum er refleksioner over historie 1. Her viser forfatteren eksempler på, hvordan man kan reflektere over historien ved brug af teorien fra kapitlet.
I det andet refleksionsrum får du spørgsmål, der sætter gang i dine egne refleksioner over historie 2.
Tanken er, at du bliver trænet i at reflektere ved at øve dig efter hvert kapitel.
Historierne er rettet mod praksis for pædagogiske assistenter og social- og sundhedshjælpere.

I andet oplag fra 2014 er der foretaget enkelte faktuelle ændringer/rettelser og
ændringer i figurnummereringen.

God læselyst! 
Hanne Elmer, Anne Yde Hansen og Lene Bonde Kofoed 
København 2013

Anvendt litteratur

Her Kan du finde den anvendte litteratur fra Danskbogen til social- og sundhedselever:

 • Anna Blomst og andre digte. Kurt Schwitters. Borgens Forlag, 2002. 
 • At skrive journalistik. Eva Tverskov. Dansklærerforeningen, 1991. 
 • Billedets formsprog. Lise Gotfredsen. Gads Forlag, 1989. 
 • Dansk Basisgrammatik. Ane Sehested Børup, Bolette Rud. Pallesen og Ulrik Hvilshøj. Gyldendal, 2005. 
 • Dansk i social- og sundhedsuddannelserne. Astrid Bojesen og Karin Eckersberg. Munksgaard, 2007. 
 • Dansk sprog. En grundbog. Henrik Galberg Jacobsen og Peter Skyum-Nielsen. Schønberg, 2007. 
 • Danskbogen. John Mogensen. Forlaget Systime, 1995. 
 • De sytten stavelsers magi. Kristian Ditlev Jensen. Dagbladet Politiken, 16. juli 2005 
 • Den bearbejdede virkelighed – om faktion. Lisbeth Borker og Povl Erik Brøndgaard. Forlaget Amanda, 1991. 
 • Den iscenesatte virkelighed. Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe. Systime, 2005. 
 • Den tynde hud. Troels Kløvedal. Gyldendal, 4. udgave 2001. 
 • Dengang med hunden. Pia Juul. Tiderne Skifter, 2006. (Novellen ”Plejebarn for Lydia” s. 163). 
 • Dokumentation i praksis. Christine Holm og Christina Ellinor Thulin. Munksgaard, 2007. 
 • Drømmehøjen. Dy Plambeck. Dansklærerforeningens Forlag, 2008. 
 • Ecce Homo. Photographs by Elisabeth Ohlson 1996-1998. Elisabeth Ohlson. 1999. 
 • Erindringens indvielse. Niels Birger Wamberg. Gads Forlag, 1991. 
 • Erindringstråde. Le Klint. Forlaget Vindrose, 1999. 
 • Essay. Dansk i dybden. Birgitte Therkelsen. Gyldendal, 2008. 
 • Faglig læsning – fra læseproces til læreproces. Elisabeth Arnbak. Gyldendal, 2008. 
 • Falkenstjerne – Dansk litteratur 1. Fra Oldtiden til Aarestrup. Mogens Bjerring-Hansen (red.). Systime, 1994. 
 • Falkenstjerne – Dansk litteratur 3. Fra Tom Kristensen til nutiden. Mogens Bjerring-Hansen (red.). Gads Forlag, 1990. (Teksten ”På det tørre” af Benny Andersen). 
 • Fokus - en grundbog i film, tv og video. Per Katz og Henrik Poulsen. Gyldendal, 2002. 
 • Glansbilleder – og andre noveller. Martha Christensen. Gyldendal, 1996. (Novellen ”Stranden rundt” s. 80). 
 • Haiku på dansk – med skævt smil og skæve øjne. Bo Lille. Oneman, 2005. 
 • Højskolesangbogen. Højskolernes Hus, 2006. (Teksten ”Det er i dag et vejr”, Ludvig Holstein). 
 • Ind i teksten. Jørgen Aabenhus. Alinea, 1996. 
 • Ingenmandsland. Kirsten Thorup. Gyldendal, 2003. 
 • Klangen af et menneske. Nils Thorsen. Forlaget Ajour, 2003. 
 • La hellere mig. Lene Malmstrøm. Gyldendal, 1987. 
 • Levende billeder. Mimi Olsen og Hans Oluf Schou (red.). Systime, 2007. 
 • Lingvistik og poetik. Roman Jacobson. Vindrosen nr. 7, 1967 
 • Litteraturens redskaber. Karsten Møller og Nis Johannsen. Gyldendal, 2008. 
 • Litteraturhåndbogen. Ib Fisher Hansen og Ole Kragh. Gyldendal, 1995. 
 • Litterære genrer – analyse af epik, lyrik og drama. Birger Reker Holm. Birgers Bøger, 1999. 
 • Livshistorien. Bente Schwartz. Aschehoug, 2001.
 • Læseforståelse. Ivar Bråten. Klim, 2008. 
 • Matador – og vor egen tid. Ulrik Grubb, Karl-Johann Hemmersam og Jørgen Riskær Jørgensen. Munksgaard, 1995. 
 • Min rejsekammerat – kræften. Flemming Flyvholm. Dagbladet Politiken, 9. Maj 2007. 
 • Mit Livs Eventyr. H. C. Andersen. Arnold Busck, 1985. 
 • OmSorg - Solsort og snefnug – en novellesamling. Kirsten Borberg og Per Bøge (red.). Kræftens Bekæmpelse 1999. (Novellen ”Magnus i november”, Bo Green Jensen, s. 62). 
 • Poesi dér - danske raptekster 1988- 2004. Lars Bukdahl. Systime, 2004. 
 • Poesibog. Naja Marie Aidt. Gyldendal, 2008. 
 • Politikens håndbog i nudansk. Henrik Galberg Jacobsen og Peter Stray Jørgensen. Politiken, 2007. 
 • Politikens Nudansk Ordbog. Christian Becker-Christensen (red.). Politiken, 2005. 
 • Rejse i erindringen. Henrik Steen Møller. Politikens Forlag, 2003. 
 • Retorik. At kommunikere overbevisende. Helle Dittmer og Keld B. Jessen. Systime, 1994. 
 • Selvbiografier. Vibeke Blaksteen. Systime, 1999. 
 • Sidste søndag i oktober. Jan Sonnergaard. Gyldendal, 2000. 
 • Skriv din historie. Birgit Faber Studstrup og Mette Thomsen. Dansklærerforeningens Forlag, 2007. 
 • Social- og sundhedshjælper 1-2. Munksgaard, 2007. 
 • Solsort og snefnug. En novellesamling. Kirsten Borberg, Per Bøge og Jens Raahauge (red.). Kræftens Bekæmpelse, 1999. 
 • Spejlbilleder – en udstilling af selvportrætter. Mette Bligaard (red.). Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, 1993. (Teksten ”Selvportrætter i dag – selvudlevering eller selviscenesættelse” af Peter Michael Hornung). 
 • Sprogets veje. Damkjær, Kieler og Thygesen. Gads forlag, 2004. 
 • Stilistik – sprogets former og litterære figurer. Kirsten Rask. Hans Reitzels Forlag, 1995. 
 • Stilistik. Håndbog i tekstanalyse. Keld Gall Jørgensen. Gyldendal, 1996. 
 • Storbystodder – samlede tekster 2003–1994. Jokeren. Lindhardt og Ringhof, 2003. 
 • Takt og tone. Hvordan vi omgaas. Emma Gad. Gyldendal, 1985 (udkom første gang i 1918). 
 • Tante Andante. Halfdan Rasmussen. Forlaget Schönberg, 1985. 
 • Textanalyse.dk. Jørn Ingemann Knudsen. Systime, 2005. 
 • The case method – road map for how best to study, analyse and present cases. Nils Randrup. International Management Press, 2007 
 • Til sidst. Asger Baunsbak-Jensen. Poul Kristensens forlag, 2001. 
 • Tryghedsnarkomaner. Vita Andersen. Gyldendal, 1977. 
 • Verdens værste tour. Jens Alstrup. Borgens Forlag, 2004. 
 • Videregående læsning. Carsten Elbro og Per Nielsen. Dansklærerforeningen, 1996
Ekstramateriale

Her kan du finde figurer og ekstramateriale til Grundforløbet:


Figur med 5 fejl

Unge
Grundforløbet - Sundhed, Omsorg og Pædagogik│2. udgave
Anne Yde Hansen, Hanne Elmer & Lene Bonde Kofoed
Redigeret af: Vibeke Skov
2. udgave 2014

ISBN: 9788712047490
Antal sider: 310 sider
Pris: 250,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag