Havebyen

Havebyen

Havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu ... og i fremtiden?

Udviklingen af moderne byplanlægning fri fra slum og jordspekulation.

- Aarhus Stiftstidende
Pris: 349,95 kr.
Køb

Læs mere

Havebyen, The Garden City, var en idé, der opstod i England omkring 1900 som reaktion mod industribyernes stenørken. Havebyer skulle være planlagte, grønne og smukke byer, fri for slum og jordspekulation. Ideen gik sin sejrsgang over hele verden og var med til at skabe den moderne byplanlægning.

Havebyen er den første beskrivelse af de 25 danske havebyers historie, som begyndte i 1911-12 med Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense. Bogen beskriver havebyernes arkitektur, havekultur og fællesskaber før og nu. Det er desuden første gang, havebyen behandles på tværs af de nationale grænser. For havebyen var ikke bare var en engelsk idé, der blev kopieret: Bogens eksempler fra England, Tyskland og Norden viser, at havebyerne blev præget af nationale traditioner for bygnings- og havekultur.

De gamle havebyer er stadig attraktive alternativer i den moderne storby. Rundt om i Europa diskuterer man nu havebyen som en model for fremtidens mere grønne og bæredygtige byer. Her er der inspiration at hente til byggeri i menneskelig skala og med rod i traditionen.

Anmeldelser og omtale

 "Den er fremragende. (...) Havebyerne har kvaliteter og fællesskaber, som nutidens bygherrer kan lære meget af. Og derfor er det væsentligt, at deres historie nu findes i denne fornemme og velskrevne bog." – Aarhus Stiftstidende

”Bogen er en solid kulturhistorisk skildring af havebyerne, om end forfatterne ikke skjuler deres store viden om og interesse for selve arkitekturen og dermed leverer en grundig beskrivelse og vurdering af denne.” – Helsingør Dagblad

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.


Pressemeddelelse

Forside 

Forfatterfoto af Helle Ravn og Peter Dragsbo
Foto: Birger Vogelius

Havebyen - Havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu ... og i fremtiden?
Helle Ravn og Peter Dragsbo
1. udgave 2017
Hardback
ISBN: 9788793229693
Antal sider: 304
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Historika
Udgivelsesdato: 13-09-2017

Kig i bogen

Forfatter

Helle Ravn  og Peter Dragsbo

Helle Ravn og Peter Dragsbo

Helle Ravn (f. 1946) er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. museumsinspektør ved Langelands Museum. Peter Dragsbo (f. 1948) er mag.art. i europæisk etnologi og fhv. overinspektør ved Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. Læs mere