Kommunikation for sundhedsprofessionelle

Kommunikation for sundhedsprofessionelle

Det fremhæves i sundhedsvæsnet, at kommunikation er det redskab, der giver adgang til at skabe gode mellemmenneskelige relationer. Hvordan kan kommunikation medvirke til at skabe gode relationer til de mennesker, der har behov for hjælp? Det vil denne bog give bud på.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Fjerde udgave af lærebogen indeholder en række nye og opdaterede kapitler, der imødegår sundhedsvæsenets udvikling i retning af mere ambulant behandling og korte relationelle kontakter.
Bogen bygger på et forskningsbaseret vidensgrundlag for at imødegå de udfordringer, som sundhedsprofessionelle oplever med patienter og pårørende.
Pædagogisk forholder forfatterne sig til forskellige problemstillinger i en klinisk praksis med udgangspunkt i teorier og cases.

I bogens første del præsenteres mere generelle udgangspunkter for kommunikation som grundlæggende perspektiver på kommunikation, dialog og forståelse, velfærdsteknologiske løsninger i kommunikation og den professionelle relation.
I anden del præsenteres forskellige kommunikative metoder som aktiv lytning, kommunikation i akutte situationer, organiseret kommunikation, den fænomenologisk-eksistentielle samtale, klinisk lederskab, patientinddragelse, fælles beslutningstagning, den forebyggende og motiverende samtale samt den interkulturelle og sundhedspædagogiske samtale.

Bogen kan anvendes som en lærebog i kommunikationsundervisningen på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, idet den giver grundlag for at nå de læringsmål, som gælder for faget kommunikation. Den kan tillige være en inspirationskilde i refleksionen over de kommunikationssituationer, som sundhedspersonen ønsker at blive klogere på i sit arbejde.
Bogen kan læses i sammenhæng, hvorved de kommunikative teorier kommer til at supplere hinanden, men kapitlerne kan også læses enkeltvis som baggrund for anvendelse i praksis.

Kommunikation for sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Kim Jørgensen
4. udgave 2017
ISBN: 9788712055389
Antal sider: 309 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 08-12-2017

Kig i bogen