Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter.

Læs mere

Bogen har fokus på social- og sundhedsassistenten som fagperson, og tanken er, at kapitlerne skal være med til at ”klæde eleven på” til det fremtidige arbejde. Arbejdet med faget tager udgangspunkt i de love og den politik, der gælder for hvert emne. Bogen er udviklet, så den følger de nye tendenser i samfundet.

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 indeholder kapitler om: social- og sundhedsassistenten som fagperson, social- og sundhedspolitik, lokal politik, kvalitetssikring og serviceniveau, kulturen på arbejdspladsen, assistenten som gruppeleder, dokumentation, velfærdsteknologi, kriseberedskab og voldspolitik.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Kapitel 1 Faget koordinering, kvalitetssikring og dokumentation (Vibeke Skov)
Kapitel 2 Social- og sundhedsassistenten som fagperson (Pia Stryger)
Kapitel 3 Social- og sundhedspolitik (Helle Feddersen)
Kapitel 4 Lokal politik (Helle Feddersen)
Kapitel 5 Kvalitetssikring (Margrete Meldgaard)
Kapitel 6 Kulturen på arbejdspladsen (Trine Ungermann Fredskild)
Kapitel 7 Social- og sundhedsassistenten som gruppeleder (Flemming Nielsen)
Kapitel 8 Dokumentation (Margrete Meldgaard)
Kapitel 9 Velfærdsteknologi og innovation (Trine Ungermann Fredskild)
Kapitel 10 Kriseberedskab og voldspolitik (Flemming Nielsen)

Stikord

Læsevejledning

Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 er en lærebog til elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Bogen indeholder emner, der er relevante for dig både i uddannelsen, i praktikken og i din fremtid som færdiguddannet social- og sundhedsassistent. Den tager udgangspunkt i de faglige og personlige kompetencer, der knytter sig til dette nye fag ifølge uddannelsesordningen.
I det følgende får du en kort gennemgang af bogens opbygning, da det meget gerne skal være nemt for dig at finde rundt i den.

Kapitlernes opbygning
En grundlæggende idé i bogen er at binde fagets teorimål og praktikmål sammen. Derfor er der indsat praktikøvelser i hvert kapitel, som styrker din evne til at koble teori og praksis. Praktikøvelserne er skrevet med udgangspunkt i praktikmålene for uddannelsen. Tanken er, at du under vejledning fra din praktikvejleder kan arbejde med øvelserne i praktikperioderne, og at du på den måde knytter kapitlets emne sammen med det praktiske arbejde på dit praktiksted.

To cases indleder hvert kapitel, der beskriver to forskellige vinkler på samme situation, fx ud fra patientens eller borgerens synsvinkel og ud fra social- og sundhedsassistentens synsvinkel. Til slut i hvert kapitel følger forfatterne op på casene i to refleksionsrum, hvor du kan styrke din evne til at reflektere over situationen fra casene. I “Refleksioner over Case 1” får du eksempler på, hvordan du – ud fra den gennemgåede teori – kan reflektere over situationen i casen. Derefter lægger vi op til, at du selv reflekterer over Case 2 ud fra nogle vejledende spørgsmål. På den måde kan du øve dig i at koble teori og praksis sammen til en helhed ved hjælp af refleksion.

Alle kapitler indeholder en række margenord, der hurtigt giver dig et overblik over teksten og letter arbejdet med at finde relevante afsnit. Fagudtryk, svære ord og vendinger bliver forklaret i ordforklaringer på det opslag, hvor ordet optræder.
Bogen kan læses fra første til sidste side, men du kan også bruge bogen som opslagsværk, hvor du tager udgangspunkt i et enkelt kapitel, der er relevant for temaarbejde, fx specialefag og valgfag.
Bagest i hvert kapitel finder du forslag til litteratur og links.

For nemheds skyld kalder vi social- og sundhedsassistenten for “hun” og patienten eller borgeren for “han”. Mange steder i bogen omtales borgeren, hvor der lige så godt kunne være tale om en patient og omvendt. Her er tanken, at du vælger den målgruppe, der passer til dit praktiksted.

God læselyst!
Pia Stryger
København 2013

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2:

  • FOA: Det nye i praktikken. Folder fra KL – Danske regioner. Kan findes på: www.passinfo.dk.www.kl.dk – Søg efter FOA-overenskomst for Social- og sundhedsassistenter.
  • Indsatsområder for arbejdsmiljøstrategien. Kathrine Nordbo Jacobsen. Kommunernes Landsforening, 2009. Kan findes på: www.kl.dk.
  • National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Fælles mål og handleplan 2002 – 2006. Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.
  • Sundhedsstyrelsen (2002). Kan findes på: www.sst.dk.
  • Øget fokus på gode resultater og bedste praksis på sygehusene. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2011. Kan findes på: www.sum.dk.
  • Årsrapport 2010 - DPSD. DanskPatientSikkerhedsDatabase. Sundhedsstyrelsen, 2011. Kan findes på: www.dpsd.dk
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2:

Mål og indhold
Rettelse til 1. udgave, 1. oplag

Ledelse - forandringsledelse


Ledelse - situationsbestemt

Praktikøvelser
Miniordbog
Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2
Flemming Nielsen, Helle Feddersen, Margrete Meldgaard, Pia Stryger, Trine Ungermann Fredskild & Vibeke Skov
Redigeret af: Pia Stryger
1. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788712047551
200 sider
Pris: 350,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Udstyr: Firefarvet, rigt illustreret, hæftet, miljøvenligt genbrugspapir, onlinebog med lydbog og ekstra materialer.