Lægemiddelregning

Lægemiddelregning

Denne bog omhandler lægemiddelregning i tilknytning til de lægemidler, sygeplejestuderende og sygeplejersker administrerer. Det er hensigten med bogen, at læseren får viden om og opnår færdighed i lægemiddelregning, således at fejltagelser i forbindelse med medicingivning i størst mulig udstrækning kan undgås.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere
Lægemiddelregning giver en indføring i grundlæggende matematik, farmakologiske begreber, SI-systemet og virksomme stoffer i lægemidler. Bogen omhandler lægemiddelregning i forhold til tabletter, orale væsker, inhalationspræparater, depotplastre, suppositorier, injektioner, infusioner og fortynding af lægemidler.

Bogen indeholder mange regneeksempler med forklaringer, og der er øvelsesopgaver til de enkelte kapitler. Der er desuden to opgavesamlinger med facitliste. Til den første opgavesamling er udregningsmetoden vist i facitlisten.

Bogen henvender sig til sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker og andet sundhedspersonale, der giver medicin.
 
Anmeldelser

"Det er unægteligt kedeligt at læse en bog om lægemiddelregning, men hvor har jeg dyb respekt for indholdet i bogen (...) Bogen er oversat fra norsk og bearbejdet af to danske farmaceuter, således at regneopgaverne afspejler den kliniske praksis, danske sygeplejestuderende vil møde (...)  Ifølge undersøgelser er grundlæggende regnefærdigheder afgørende for at kunne håndtere lægemidler sikkert. Den studerende kan via opgaver i bogen teste sig selv i grundlæggende regnefærdigheder som ligninger og procentregning (...) Foruden de mange eksempler og opgaver undervejs i hvert kapitel findes bagest i bogen en opgavesamling med udregningsmetoder og derudover en opgavesamling med facitliste (...)Bogen kan i høj grad bruges af undervisere til planlægning af undervisning i lægemiddelregning og er en bog, alle sygeplejestuderende bør arbejde sig igennem." – Sygeplejersken

Bogens forfattere

Hanne Reinertsen er sygeplejerske og har embedseksamen i sygeplejevidenskab. Hun arbejder som lektor ved videreuddannelsen i pædiatrisk sygepleje ved Høgskolen i Oslo.

Jan Olav Notevarp er sygeplejerske og har embedseksamen i Sygeplejevidenskab. Han arbejder som førstelektor ved Høgskolen i Oslo, afdelingen af sygeplejerskeuddannelse.

Indhold
Kap. 1

Generelle regnemetoderKap. 2

Centrale begreber i lægemiddelregningKap. 3

SI-systemetKap. 4

Virksomt stof i lægemidlerKap. 5

Tabletter, orale væsker (miksturer), plastre og suppositorierKap. 6

InhalationspræparaterKap. 7

InjektionerKap. 8

InfusionerKap. 9

Fortynding af lægemidlerKap. 10

Børn og lægemiddelregningKap. 11

Facit til øvelsesopgaverKap. 12

Opgavesamling med udregningsmetoderKap. 13

OpgavesamlingKap. 14

Facit til opgavesamling

Lægemiddelregning
Hanne Reinertsen & Jan Olav Notevarp
2. udgave 2006
ISBN: 9788712042389
Antal sider: 179 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag