Lov og Land

Lov og Land

En fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år

Grundlove er lige så meget kultur, som de er jura. De udtrykker statsmagtens syn på samfundets medlemmer og sig selv, og de fordeler magten mellem samfundets øverste organer.

- Jyllands-Posten
Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Lov og Land gennemgår alle de grundlove – fra Jyske Lov i 1241 til vore dages Lissabontraktat – som det danske folk har levet under. Bogen handler om de sædvaner, som igennem historien er blevet sat på juridisk formel, og kulturkampen om, hvilke af disse det var værd at bevare. 

Lov og Land fortæller næsten 800 års danmarkshistorie med grundlovene som prisme. Den beretter om de kulturhistoriske og kulturpolitiske forhold, der ligger til grund for lovene, og om de magtkampe, som i den forbindelse er blevet udkæmpet: mellem konge, kirke, adel og borger; mellem bønder, arbejdere og arbejdsgivere; mellem mænd og kvinder og alle de andre samfundsgrupper, som har kæmpet for at præge både lov og land.

Anmeldelser

 "Kaare R. Skou leverer med dette værk en spændende og underholdende gennemgang af magtstrukturerne i Danmark gennem de seneste 800" – Jyllands-Posten

”Kaare R. Skou har begået en ikke mindre end fremragende redegørelse for forløbet før, under og efter 1840 (…) En blændende bog af Kaare R. Skou rigeligt forsynet med citater og fakta i flot og relevant udstyr.” – Information

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse

ForsideForfatterfoto af Kaare R. Skou
 
Lov og Land - En fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år
Kaare R. Skou
1. udgave 2016
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712053118
Antal sider: 440
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 06-10-2016

Kig i bogen

Forfatter

Kaare R. Skou

Kaare R. Skou

Kaare R. Skou er politisk journalist og forfatter. Læs mere