Naturfag 1

Naturfag 1

Bogen er til social- og sundhedshjælperelever og følger uddannelsesordningen på E og F niveau.

Læs mere

Bogen er pædagogisk opbygget, så eleverne kan veksle mellem øvelser og naturfaglige forklaringer på de sosu-faglige emner, som de møder i øvelserne. Nogle elever foretrækker at starte med øvelserne for så at læse forklaringerne undervejs, mens andre elever vil læse forklaringerne først for derefter at fordybe sig i øvelserne – begge dele er muligt.

De mange øvelser vægtes i bogen, hvilket sker ud fra en filosofi om, at gøre naturfaget mere handlingsorienteret. Ved at arbejde systematisk med øvelserne og samtidig finde svar på naturfaglige fænomener vil hjælpereleverne forhåbentlig opleve faget som både oplysende og spændende.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Kapitel 1 Energi og krop
Kapitel 2 Energi og mad
Kapitel 3 Vand, vitaminer, mineraler og miljøvenlig mad
Kapitel 4 Mikroorganismer og krop
Kapitel 5 Mikroorganismer og mad
Kapitel 6 Midler til rengøring
Kapitel 7 Indeklima og miljø
Kapitel 8 Ergonomi

Stikord

Læsevejledning

Naturfag 1 er en lærebog på E-niveau. Bogen er til dig, som læser til social- og sundhedshjælper. Naturfag 1 tager udgangspunkt i oplevelser fra praktikken og fra din hverdag. Der er lagt vægt på, at du kan lære ved at handle. Det sker ved at gennemføre forskellige typer øvelser.

Indholdet i Naturfag 1 følger Undervisningsministeriets vejledning fra juli 2011, og indholdet er opbygget over fire temaer:

  • Energi, krop og mad (Kapitel 1, 2 og 3)
  • Mikroorganismer, krop og mad (Kapitel 4 og 5)
  • Midler til rengøring (kapitel 6)
  • Indeklima og miljø (Kapitel 7)

Kapitel 8 om ergonomi er på F-niveau. Kapitlet er tænkt som en hjælp til at bygge bro mellem niveauerne på social- og sundhedsuddannelserne.

Overskrifterne i bogen er gennemgående og hedder:

er et fagrelateret ”startskud” i alle kapitler, der gerne skal pirre elevens 
nysgerrighed over for emnet.
er konkrete beskrivelser af de naturfaglige emner.
beskriver øvelser, eksperimenter og undersøgelser trin for trin.
viser eksempler på, hvordan eleverne kan fremlægge deres resultater.
tager udgangspunkt i en case, og er en udvidet øvelse, hvor eleverne 
kan træne sig i at sammenkoble naturfaget med andre fag.   

God fornøjelse med opgaverne!

Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramaterialerne til bogen Naturfag 1


CO2-pyramide 
2009 A1 
Kostberegning
Nye kostrådNaturfag 1
Dorthea Chemnitz, Helle Ravn & Rune Runesen
Tilbehør: Onlinebog
1. udgave 2013

ISBN: 9788712048817
Antal sider: 168 sider
Pris: 190,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Lignende bog