Pædagogik – for sundhedsprofessionelle

Pædagogik – for sundhedsprofessionelle

2. udgave

Pædagogik – for sundhedsprofessionelle henvender sig til stu­derende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddan­nelser og til de sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre m.fl., der planlægger, gennemfører, reflekterer over eller udvikler den pædagogiske praksis i forbindelse med patientundervisning.

Læs mere

Denne 2. udgave af bogen er gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pæ­dagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med pa­tientundervisning.

Bogen præsenterer videnskabsteoretiske positioner som bag­grund for at kunne forstå pædagogikkens grundlag og har en række eksempler på pædagogiske problemstillinger i sund­hedsvæsenet og har bl.a. både et juridisk og organisatorisk perspektiv på patientundervisning.

Pædagogik – for sundhedsprofessionelle giver læseren mulig­hed for at forstå og anvende de udvalgte pædagogiske begre­ber i relationen mellem den sundhedsprofessionelle og patien­ten og giver et grundlag for at forstå kompleksiteten i pædagogisk praksis, hvor både pædagogisk viden, erfaringer og forskningsbaserede undersøgelser må fungere sammen.

Pædagogik - for sundhedsprofessionelle henvender sig til studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og til de sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre m.fl., der planlægger, gennemfører, reflekterer over eller udvikler den pædagogiske praksis i forbindelse med patientundervisning.

Anmeldelse af 1. udgaven

"Bogen er meget struktureret og systematisk opbygget og evner at indføre læseren i et komplekst felt. Den pædagogiske tilgang til fremtidige undervisningsopgaver systematiseres på en sådan måde, at patienternes handlekompetencer ikke kan andet end at blive styrket …  bogen er anbefalelsesværdig"
Danske Fysioterapeuter

Redaktør

Dorit Ibsen Vedtofte (1959), lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Metropol. Er uddannet sygeplejerske, har diplomeksamen i ledelse og er cand. pæd. pæd. Har mange års undervisningserfaring særligt i grunduddannelsen af sygeplejersker, men også på efter- og videreuddannelsesniveau. Er forfatter til flere artikler og kapitler i lærebøger.

Forfattere

Kirsten Lund Christiansen (1951), lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Metropol. Uddannet Sygeplejerske og cand. pæd. pæd. Har mange års erfaring med undervisning i grunduddannelsen af sygeplejersker samt undervisning på efter- og videreuddannelsesniveau.. Er forfatter til flere artikler og kapitler i lærebøger.

Helle Mathar (1957), lektor ved sygeplejerskeuddannelsen i Professionshøjskolen Metropol. Uddannet sygeplejerske og cand. mag. i filosofi. Har flere års undervisningserfaring inden for etik, jura og videnskabsteori på grund- og efter- videreuddannelsesniveau.

Jakob Ibsen Vedtofte (1950), klinisk oversygeplejerske i anæstesiområdet. Er uddannet sygeplejerske, har diplomeksamen i pædagogik, en voksenpædagogisk uddannelse og er cand. pæd. pæd. Har mange års undervisningserfaring inden for grund-, efter- og specialuddannelsesområdet. Er forskningsaktiv og har publiceret flere forskningsartikler inden for det kirurgiske område. 

Indholdsfortegnelsen
 1. Pædagogik i sundhedsvæsenet i fortid og nutid
 2. Sundhedsloven, patientrettigheder og deres betydning for pædagogisk virksomhed
 3. Klinisk undervisning – de mange udfordringer
 4. Videnskabsteori og pædagogik
 5. Information, vejledning og undervisning – tre centrale pædagogiske begreber
 6. Didaktik – tilrettelæggelse af undervisning
 7. Særlige patientgruppers deltagerforudsætninger
 8. Læring
 9. Erfaring og refleksion
 10. Når der ikke sker læring
 11. Patientuddannelse – fra compliance til empowerment
Supplerende materiale

Figur 6.3.a
Didaktisk diamant

Pædagogik – for sundhedsprofessionelle - 2. udgave
Redigeret af: Dorit Ibsen Vedtofte
2. udgave 2013
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712049104
Antal sider: 184
Pris: 259,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 17-08-2013

 

Lignende bøger