Peter Kyhnauv-Andersen

Peter Kyhnauv-Andersen er ekstern lektor på CBS.

Om Peter Kyhnauv-Andersen

Peter Kyhnauv-Andersen er ekstern lektor på CBS, Institut for Regnskab og Revision, siden 2013. Statsautoriseret revisor og ansat som Senior Manager hos Deloitte i København.