Positions and Professions in Palmyra

Positions and Professions in Palmyra

Scientia Danica. Series H. Humanistica, 4, vol. 9

Pris: 200,00 kr.
Køb
Læs mere

Palmyra, som ligger i den syriske ørken, er i de seneste år kommet i hele verdens søgelys på grund af borgerkrigens ødelæggelser. Lige før konflikten brød ud, startede Palmyra Portræt Projektet, som er støttet af Carlsbergfondet og ledet af Rubina Raja. Antologien Positions and Professions in Palmyra er et af resultaterne af dette projekt.

Bogens kapitler er skrevet af førende forskere, som fokuserer på Palmyra, portrætskulptur i det romerske rige, kunst og skriftsprog i Palmyra, samt nærøstens kulturer generelt. Publikationens omdrejningspunkt er forskernes interesse for, hvordan indbyggerne i oldtidens Palmyra fomidlede deres status og professioner i selvfremstillinger. Antologien påviser, at der var en opdeling imellem begravelsessfæren og den offentlige sfære. I begravelsessfæren var det familien alene, der stod i centrum, mens social status blev kommunikeret i det offentlige rum. Disse forskelle fortæller os om de valg, palmyrenerne traf i relation til betydningen af de sfærer, hvor selvfremstillingerne udfoldede sig. Palmyrenerne var verdensborgere, der så sig selv som centrale spillere i en bredere kontekst inden for Romerriget.

Bogen er basis for at forstå nogle af de mekanismer, der kom til udtryk i det palmyrenske samfund, både i familiekontekster og i bredere samfundsmæssige kontekster.

Palmyra in the Syrian Desert has in the last years come to the attention of the world due to the destructions caused by the Civil War. Right before the conflict broke out the Palmyra Portrait Project funded by the Carlsberg Foundation and headed by Rubina Raja was initiated. The anthology, Positions and Professions in Palmyra, is one of the results emerging from the project.

The contributions are written by leading scholars, who focus on Palmyra, portraiture in the Roman Empire, art and writing in Palmyra and the cultures of the Near East in general. Issues of how status and professions were communicated through self-representation stand at the centre of the volume. Through the contributions it becomes clear that there was a dichotomy between the funerary sphere and the public sphere. In the funerary sphere the family alone took centre stage, whereas the public sphere was a space for civic status to be communicated. These differences inform us about the choices made by the Palmyrenes according to the meaning of the spaces in which self-representations were displayed. The Palmyrenes were world citizens, who saw themselves as central players within the broader imperial context. This book gives the basis for assessing some of the mechanisms at play within Palmyrene society, both in family contexts as well as broader societal contexts.

Positions and Professions in Palmyra
Redigeret af: Tracey Long & Annette Højen Sørensen
1. udgave 2017
Softcover
ISBN: 9788773044049
Antal sider: 136
Pris: 200,00 kr.
Serie: Scientia Danica. Series H 4. Humanistica

Forlag: Videnskabernes Selskab
I kommission hos Gads Forlag

Vil du vide mere om Videnskabernes Selskab, så besøg vores hjemmeside: