Praktisk oftalmologi 3. udgave

Praktisk oftalmologi 3. udgave

Bogen foreligger nu i en 3. udgave. Den henvender sig til såvel studerende som færdiguddannede læger. Forfatterpanelet er bredt sammensat og består af øjenlæger fra hele landet samt enkelte udenlandske specialister.

Pris: 449,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen retter sig primært til læger og medicinstuderende, men der er også taget hensyn til, at optikere, sygeplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med øjenpatienter, skal kunne drage nytte af den.

Praktisk oftalmologi er skrevet med henblik på også at kunne bruges efter medicinstudiet. Der er derfor lagt stor vægt på at gøre bogen praktisk anvendelig.

 • Mere end 250 farvefotografier
 • Mere end 50 tegninger i farve
 • Grafisk fremhævelse af akutte tilstande og vigtige pointer
 • Symptomorienterede kapitler om rødt øje, smertefuldt øje og synsforstyrrelser
 • Kapitel om skadestueoftalmologi
 • Kapitel om oftalmologi i den tredje verden
Forord

Kære læser og kommende kollega

De fleste læger køber kun én bog om øjensygdomme gennem deres karriere, og det er under medicinstudiet. Det stiller store krav til en sådan bog, som skal være pensumdækkende og pædagogisk, men på samme tid praktisk og anvendelig for den handlende læge, der også skal bruge bogen efter endt studium. For uanset specialevalg vil de fleste klinikere gang på gang møde patienter med øjenproblemer; enten i skadestuen, på stuegang eller i almen praksis. Det har ligget os meget på sinde, at denne bog bliver en sådan praktisk følgesvend. Bogens grundholdning er at vi er vi er på læserens side. Der er ingen løftede pegefingre, kun gode råd.

Selvom bogen således primært er målrettet læger og medicinstuderende, er der også taget hensyn til, at optikere, sygeplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med øjenpatienter, skal kunne drage nytte af den.

I denne nye, gennemreviderede udgave har vi fastholdt inddelingen i tre afsnit. Det første afsnit omhandler de basale discipliner, der skal understøtte forståelsen af sygdommene, nemlig anatomi og fysiologi, optik, farmakologi samt anamnese og undersøgelse.

Andet afsnit gennemgår systematisk over flere kapitler de enkelte øjensygdomme samt tværgående områder som fx neuro-oftalmologi, børneoftalmologi og socialoftalmologi.

Tredje afsnit er symptom- eller problemorienteret, og her beskrives de enkelte sygdomme fra klinikerens synsvinkel, hvad end man står over for en patient med et akut rødt øje, synsforstyrrelser eller synstab, eller man vurderer traumer i skadestuen. Vigtige pointer er fremhævet i røde bokse, mens baggrundsviden, sygehistorier m.m. findes i grønne bokse.

Vi vil gerne takke de mange kolleger og studenter, der har bidraget med forslag til forbedringer, og alle vores patienter, der har ladet sig fotografere, for at vi kunne lave et bedre undervisningsmateriale.

Vor medredaktør og respekterede kollega, professor Anne Katrin Sjølie, er død efter længere tids sygdom. Hun var en nøglefigur i redaktionen og vi vil savne hende. Denne bog er tilegnet hende.

København, februar 2013

Peter Fahmy
Steffen Hamann
Michael Larsen

Redaktører

Anne Katrin Sjølie   
Professor, overlæge, dr. med.   
Øjenafdeling E   
Odense Universitetshospital   

Peter Fahmy  
Praktiserende øjenlæge  
Øjenlægeklinikken Bulowsvej  
Frederiksberg  

Steffen Hamann  
Afdelingslæge, lektor, ph.d.  
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Københavns Universitet

Michael Larsen   
Professor, overlæge, dr. med.   
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital, Kennedy Centret, Rigshospitalet og Københavns Universitet

Forfattere

Kirsten Baggesen 
Overlæge, ph.d. 
Øjenafdelingen, Ålborg Sygehus 

Carsten Edmund 
Overlæge, lektor, dr. med. 
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og 
Københavns Universitet 

Ditte Erngaard 
Overlæge 
Øjenafdelingen, Næstved Sygehus 

Peter Fahmy 
Praktiserende øjenlæge 
Øjenlægeklinikken Bulowsvej 
Frederiksberg 

Hans Callø Fledelius 
Overlæge emeritus, dr. med. 
Rungsted Kyst 

Josefine Fuchs 
Overlæge, lektor 
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og 
Københavns Universitet 

Jakob Grauslund 
1. reservelæge, lektor, dr. med. 
Øjenafdeling E 
Odense Universitetshospital 

Steffen Hamann 
Afdelingslæge, lektor, ph.d. 
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Københavns Universitet

Steffen Heegaard 
Professor, overlæge, dr. med. 
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og 
Øjenpatologisk Sektion, 
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi 
Københavns Universitet 

Hanne Jensen 
Overlæge, dr.med. 
Kennedy Centret, Rigshospitalet 

Peter Koch Jensen 
Praktiserende øjenlæge, dr. med. 
København 

Hanne Olsen Julian 
Overlæge, lektor, ph.d. 
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Københavns Universitet 

Hadi Kjærbo 
Overlæge 
Øjenklinikken, Frederiksberg Hospital 

Morten la Cour  
Professor, overlæge, dr. med.  
Øjenklinikken, Frederiksberg Hospital, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Københavns Universitet  

Michael Larsen  
Professor, overlæge, dr. med.  
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital, Kennedy Centret, Rigshospitalet og Københavns Universitet  

Henrik Lund-Andersen  
Professor, overlæge, dr. med.  
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og  
Københavns Universitet  

Hans Ulrik Møller  
Overlæge, ph.d.  
Øjenklinikken, Sygehus Viborg  

Jens Christian Nørregaard  
Praktiserende øjenlæge, dr. med.  
Frederiksberg  

Jan Ulrik Prause  
Professor, overlæge, dr. med.  
Øjenpatologisk Sektion,  
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi  
Københavns Universitet  

Anne Katrin Sjølie  
Professor, overlæge, dr. med.  
Øjenafdeling E  
Odense Universitetshospital  

John Thygesen  
Overlæge, lektor  
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og  
Københavns Universitet  

Peter Bjerre Toft  
Overlæge, lektor, dr. med.  
Øjenklinikken, Rigshospitalet og  
Københavns Universitet  

Jørgen Villumsen  
Overlæge, lektor, dr. med.  
Øjenafdelingen, Glostrup Hospital og Københavns Universitet  

Helmut Wilhelm  
Professor, dr. med.  
Universitäts-Augenklinik  
Tübingen  
Tyskland  

David Yorston  
MD, FRCS, FRCOphth  
Consultant Ophthalmologist  
Tennent Institute of Ophthalmology  
Gartnavel General Hospital, Glasgow  
Skotland

Anmeldelse og omtale

"En fremragende lærebog i øjensygdomme. En bog, der både er rigtig god under medicinstudiet og senere hen som opslagsbog" –Ugeskrift for Læger

"Anbefales til både studenter og kolleger i allmennpraksis. Gode, gamle Nordisk lærebok i oftalmologi  har fått en sterk konkurrent" – Tidsskrift for Den norske legeforening

Indhold

Forfattere
Forord

Basale principper

 • 1. Øjets opbygning og funktion
  2. Synet, øjets optik og refraktion
  3. Farmakologi
  4. Anamnese og objektiv undersøgelse

Øjensygdomme

 • 5. Øjenlåg og tåreveje
  6. Corneas og conjunctivas sygdomnne
  7. Glaukom
  8. Uveitis
  9. Linsens sygdomme
  10. Nethindens og glaslegemets kirurgiske sygdomme
  11. Medicinske nethindesygdomme
  12. Orbitas sygdomme
  13. Skelen
  14. Tumorer
  15. Refraktiv kirurgi
  16. Diabetisk øjensygdom
  17. Neurooftalmologi
  18. Øjenmanifestationer ved systemiske sygdomme
  19. Børneoftalmologi
  20. Synshandikap og socialoftalmologi
  21. Global oftalmologi

Symptomorienteret oftalmologi

 • 22. Akut rødt øje
  23. Synsforstyrrelser og synstab
  24. Traumer og skadestueoftalmologi

Praktisk oftalmologi 3. udgave
Redigeret af: Anne Katrin Sjølie, Michael Larsen, Peter Fahmy & Steffen Hamann
Redigeret af: Anne Katrin Sjølie, Peter Fahmy, Steffen Hamann & Michael Larsen
3. udgave, 1. oplag 2013
Hæftet
ISBN: 9788712047292
320 sider
Pris: 449,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag