Psykiatri - Viden - Forståelse - Udfordringer

Psykiatri - Viden - Forståelse - Udfordringer

Psykiatri - Viden - Forståelse - Udfordringer er en lærebog i psykiatri, som er tilpasset de mellemlange social- og sundhedsuddannelser. Bogen er en vidtfavnende grundbog, der dækker de temaer, som der lægges vægt på i de respektive uddannelser.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen er bygget i dele, og er fremstillet på en sådan måde, at de studerende kan genkende teorien i de problemstillinger, som de vil møde i den kliniske virkelighed.

Del 1 giver en indføring i psykiatrisk tænkemåde samt forskellige forklaringsmodeller, behandlingsformer og måder at nærme sig det psykiatriske fagområde på. Denne del danner grundlaget for de kliniske kapitler i del 2.

Del 2 er bogens hoveddel, som beskriver de forskellige psykiatriske lidelser og tilstande. I denne del gennemgås desuden børne- og ungdomspsykiatrien samt gerontopsykiatrien på en særdeles grundig måde.

Del 3 beskriver de gældende love, der har betydning for det psykiatriske fagområde, og der lægges op til personlig refleksion i forhold til de etiske dilemmaer, der kan opstå i forbindelse med behandlingen af den psykiatriske patient.

Netop bogens bredde gør den velegnet som grundbog på flere niveauer, i uddannelsen af de sundheds- og socialfaglige faggrupper, i efteruddannelser, til selvstudium og som opslagsbog. For patienten og dennes familie kan bogen også være vigtig i tilegnelsen af viden om psykiske lidelser.

   

Indhold
Kap. 1

Sund eller sygKap. 2

BehandlingsformerKap. 3

Brug af diagnoserKap. 4

Psykotiske tilstandeKap. 5

Affektive sindslidelserKap. 6

Neurotiske, stressrelaterede og somatoforme lidelserKap. 7

Adfærdssyndromer forbundet med fysiologiske forstyrrelser og fysiske faktorerKap. 8

PersonlighedsforstyrrelserKap. 9

Selvmord og selvmordsforsøgKap. 10

Misbrug og misbrugsrelaterede lidelserKap. 11

Mental retarderingKap. 12

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndom eller adolescensKap. 13

Gerontopsykiatri
                 


Kap. 14

Samfundets tilbud til den psykisk syge og lovgivning forbundet dermed

Bogens forfattere

Jannike Engelstad Snoek er specialist i børne- og ungdomspsykiatri og ansat som overlæge ved ungdomspsykiatrisk akutafdeling, Barne og familieetaten i Odense.

Knut Engedal er psykiater og professor i gerontopsykiatri ved Universitetet i Oslo.

Psykiatri - Viden - Forståelse - Udfordringer
Jannike Engelstad Snoek & Knut Engedal
Oversat af: Hanne Lytken Holdt
1. udgave 2003
ISBN: 9788712037231
Antal sider: 320 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag