Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter og er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning 2013.

Læs mere

Del 1: Det psykiatriske felt
Kapitlerne i del 1 giver bl.a. en indføring i det psykiatriske felt og i social- og sundhedsassistentens roller som relationsbygger, myndighedsperson og koordinator. Kapitlet om magt og tvang gennemgår også de etiske og juridiske udfordringer, der handler om selvbestemmelse og anvendelse af magt og tvang. Bogen udfordrer assistenten til at forholde sig åbent og imødekommende over for mennesker, som har en anderledes måde at opleve verden på.

Del 2: Pleje og behandlingsformer
I del 2 bliver terapeutiske metoder og behandlingsformer gennemgået: Fra mere klassiske metoder som jeg-støttende sygepleje, kognitiv terapi og miljøterapi til de nyere metoder som recovery, socialpædagogisk tilgang og mindfulness. Psykofarmaka gennemgås også i dette kapitel.

Del 3: Sygdomslære
Gennem hele bogen er der lagt vægt på, at det er mennesket, eleven skal forholde sig til, og i mindre grad diagnosen. Alligevel skal social- og sundhedsassistenten kende til psykiske sygdomme for at kunne begå sig i psykiatrien. Og del 3 handler derfor om nogle af de sindslidelser, man oftest møder i praksis.

Bogen spiller sammen med Sundhedspædagogik og kommunikation 2, og man kan derfor med fordel bruge de to bøger sammen. Læs mere om bogen Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikken og konkrete cases indgår naturligt i bogen. De mange cases, billeder fra praksis, praktikøvelser og refleksionsrum undervejs er tænkt som en hjælp til, at eleverne indøver en refleksiv praksis.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Det Psykiatriske felt
Kapitel 1 Introduktion til psykiatrien (Betty Lillevang)
Kapitel 2 Psykiatrien som arbejdsplads (Pia Inge Bille)
Kapitel 3 Social- og sundhedsassistentens roller (Pia Inge Bille og Betty Lillevang)
Kapitel 4 Magt og tvang (Pia Inge Bille og Betty Lillevang)

Del 2 Pleje- og behandlingsformer
Kapitel 5 Medicinsk behandling i psykiatrien (Marianne Møller)
Kapitel 6 Jeg-støttende sygepleje (Betty Lillevang)
Kapitel 7 Kognitiv terapi (Inge Fjordside Weileby)
Kapitel 8 Recovery og rehabilitering (Bente Nesgaard)
Kapitel 9 Socialpædagogik (Jens Christian Lassesen)
Kapitel 10 Miljøterapi (Zenta Kirstejn Frerks)
Kapitel 11 Fysisk aktivitet (Betty Lillevang)

Del 3 Sygdomslære
Kapitel 12 Diagnoser (Betty Lillevang)
Kapitel 13 Pårørende (Betty Lillevang)
Kapitel 14 Demens (Betty Lillevang)
Kapitel 15 Skizofreni (Betty Lillevang)
Kapitel 16 Affektive lidelser (Lisbeth Nielsen)
Kapitel 17 Nervøse og stressrelaterede tilstande (Betty Lillevang)
Kapitel 18 Spiseforstyrrelser (Birgit Petersson)
Kapitel 19 Selvskade (Betty Lillevang)
Kapitel 20 Personlighedsforstyrrelser (Betty Lillevang)
Kapitel 21 Dobbeltdiagnoser og misbrug (Inge Fjordside Weileby (misbrug), Betty Lillevang (dobbeltdiagnoser)
Kapitel 22 Selvmord og selvmordsforsøg (Betty Lillevang)

Læsevejledning

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 er til dig, der går på social- og sundhedsassistentuddannelsen og måske møder psykiatrien for første gang, men den kan også bruges som opslagsbog efter endt uddannelse. Bogen er velegnet til både teori og praktikperioder med masser af praksiseksempler og øvelser.

Når du er færdiguddannet, kan du søge ansættelse fx i hospitalspsykiatrien eller i socialpsykiatrien. Begge områder har vi søgt at dække i bogen. I 1. del af bogen får du en indføring i det psykiatriske felt og i social- og sundhedsassistentens roller som relationsbygger, myndighedsperson og koordinator. I del 1 gennemgås også de etiske og juridiske udfordringer, du kan møde i forbindelse med selvbestemmelse og anvendelse af magt og tvang. Og du udfordres til at forholde dig åben og imødekommende over for mennesker, som har en anderledes måde at opleve verden på.

I del 2 kan du læse om forskellige behandlingsformer i psykiatrien, så du kan forberede dig på miljøet i psykiatriens verden. De terapeutiske metoder bliver gennemgået – fra mere klassiske metoder som jeg-støttende sygepleje, kognitiv terapi og miljøterapi til de nyere metoder som recovery, socialpædagogisk tilgang og mindfulness. Psykofarmaka gennemgås også her.

Uden viden om psykiske sygdomme kan du ikke begå dig i psykiatrien. Derfor handler del 3 om nogle af de sindslidelser, du oftest vil møde i praksis. Der er i hele bogen lagt vægt på, at det er mennesket, du skal forholde dig til, og i mindre grad diagnosen.

I bogen anvender vi udtrykkene “psykisk syge”, “psykiske sygdomme”. Men “sindslidende” og “psykiske lidelser” er udbredte begreber inden for psykiatrien og vil derfor også jævnligt blive brugt i bogen. Når der er eksempler fra hospitalet, bruger vi ”patienten” og ellers “borger”.

Bogen spiller sammen med Sundhedspædagogik og kommunikation 2, og du kan derfor med fordel bruge de to bøger sammen.

God fornøjelse med bogen!
Betty Lillevang
København 2013

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2:

 • 100 ideer til recovery-orienteret arbejde. Mike Slade. Videncenter for Socialpsykiatri, 2009.
 • Angstbogen – angstens symptomer, årsager og behandling. Jes Gerlach. Psykiatri Fondens Forlag, 2008.
 • Anoreksiens fangarme – en ung piges dagbog. Louise Mathiesen og Birgit Petersson. Akademisk Forlag, 2001.
 • Arbejdsskemaer til kognitiv terapi. Nicole K. Rosenberg. Netpublikation.
 • At komme sig. Alain Topor. Videncenter for Socialpsykiatri, 2002.
 • Bedre tværfaglig indsats – for børn i familier med misbrug eller en sindslidelse. Servicestyrelsen, 2008.
 • Charmør og tyran. Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden. Alv A. Dahl og Aud Dalsegg. Munksgaard, 2002.
 • Demens – den anden frekvens – inspiration for pårørende. Fæno Lighthouse Projects, 2009.
 • De pårørendes behov – når demensen flytter ind. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service 2007.
 • Depression – og hvad du selv kan gøre. Jes Gerlach. Psykiatri Fondens Forlag, 2010.
 • En helt anden hjælp – recovery i bruger- og pårørende perspektiv. Pernille Jensen. Akademisk Forlag, 2006.
 • Forstå og forebyg vold. Marian Popp og Michael Munch-Hansen. Munksgaard Danmark, 2005.
 • Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse. Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005.
 • Grundbog i psykiatri. Erik Simonsen og Bo Møhl. Hans Reitzels Forlag, 2010.
 • Helt – ikke stykkevis & delt. Psykiatrisk sygepleje og psykisk sundhed. Jan Kåre Hummelvoll. Hans Reitzels Forlag, 2006.
 • Håndbog om demens. Til pleje- og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige. Dorthe Vennemose Buss (red.). Servicestyrelsen, 2010.
 • I morgen var jeg altid en løve. Arnhild Lauveng. Akademisk Forlag, 2008.
 • Kognitiv miljøterapi. Irene Oestrich. Dansk psykologisk Forlag, 2006.
 • Kognitiv terapi – modeller og metoder. Merete Mørch og Nicole K. Rosenberg. Hans Reitzels Forlag, 2005 (Netversion).
 • Kommunikation – for sundhedsprofessionelle. Kim Jørgensen (red.). Gads Forlag, 2012.
 • Når det skærer i hjertet – tæt på cutting. Anna Lynge og Majbritt Linde. Forlaget Ungdomskultur, 2007.
 • Personlighedsforstyrrelse. Erik Simonsen (red.). Psykiatri Fondens Forlag, 2008.
 • Pårørende om psykiske lidelser. Birgit Madsen og Peter Olesen (red.). Kroghs Forlag, 2004.
 • Rehabilitering og recovery. Jean Pierre Wilken og Dirk den Hollander. Akademisk Forlag, 2008.
 • Rusmidlernes biologi – om hjernen, sprut og stoffer. Henrik Rindom. Sundhedsstyrelsens Publikationer, 2000.
 • Samvær og samtale med mennesker med sindslidelse. Robert Frank. Videnscenter for Socialpsykiatri, 2001.
 • Socialpsykiatri – et systemisk perspektiv. Henrik Dybvad Larsen. Munksgaard, 2005.
 • Socialpædagogik og demens – det vanskelige omsorgsarbejde. Mette Borresen, Helle Krogh Hansen og Lis-Emma Stærk/svag – en håndbog om spiseforstyrrelser. Finn Skårderud. Hans Reitzels Forlag, 2002. Trangbæk. Styrelsen for Social Service, 2004
 • Tankens kraft. Irene Oestrich. Dansk psykologisk Forlag, 2000.
 • Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger. Sundhedsstyrelsen, 2010.
 • Udviklende fortrolighed – tanker om kontaktpersonsfunktionen. Clarence Craford. Hans Reitzels Forlag, 2006.
 • Unyttig som en rose. Arnhild Lauveng. Akademisk forlag, 2009.
 • Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til patienter over 18 år. Sundhedsstyrelsen, 2010.
 • Vurdering og visitation af selvmordstruede. Vejledning til sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen, 2004.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2:

Mål og indhold

Ergoterapeuten i psykiatrien
Fysioterapeuten i psykiatrien
Psykologen i psykiatrien

Socialrådgiveren i psykiatrien
Lægen i psykiatrien
Kost og psykiatri
Tidligere patient i psykiatrien fortæller
Praktikøvelser
Miniordbog

Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2
Bente Nesgaard, Betty Lillevang, Birgit Petersson, Inge Fjordside Weileby, Jens Christian Lassesen, Lisbeth Nielsen, Marianne Møller, Pia Inge Bille & Zenta Kirstejn Frerks
Redigeret af: Betty Lillevang
1. udgave 2013

ISBN: 9788712047520
Antal sider: 418 sider
Pris: 420,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Udstyr: Firefarvet, rigt illustreret, hæftet, miljøvenligt genbrugspapir, onlinebog med lydbog og ekstra materialer.

 

Lignende bøger