Regnskabsanalyse og værdiansættelse

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

en praktisk tilgang

Bogen lærer studerende at betragte en virksomhed gennem årsrapportens finansielle opgørelser samt at udføre en passende regnskabsanalyse til at værdiansætte en virksomheds egenkapital.

Læs mere

Regnskabsanalyse og værdiansættelse – en praktisk tilgang arbejder ud fra en begrebsmæssig referenceramme, der hjælper læseren med at forstå, hvorledes en virksomhed skaber værdi, og hvorledes den skabte værdi kommer til syne i de finansielle opgørelser. Historiske årsregnskaber måler den hidtidige værdiskabelse og er udgangspunkt for budgettering af fremtidige finansielle opgørelser. Disse ”proforma-årsregnskaber” danner herefter basis for værdiansættelse af virksomheder og aktier.

Denne 5. udgave er forsynet med tre nye selvstændige kapitler om finansielle opgørelser, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. Ligesom tidligere udgaver er bogen suppleret med en Excel-baseret analyse- og værdiansættelsesmodel, der udfører nøgletalsanalyser mv. og tilvejebringer en regnearksskabelon til budgettering og værdiansættelse af virksomheder. Se mere på bogens hjemmeside gad.dk/regnskabsanalyse.

Ud over at være en lærebog for økonomistuderende på de højere læreanstalter henvender bogen sig til alle, der ønsker en faglig ajourføring i den internationale udvikling inden for regnskabsanalyse og værdiansættelse.

Kapiteloversigt

Kapitel 1 Introduktion til regnskabsanalyse og værdiansættelse
Kapitel 2 Værdiansættelsesmodeller og kapitalomkostninger
Kapitel 3 Strategisk analyse
Kapitel 4 Introduktion til årsrapportens finansielle opgørelser
Kapitel 5 Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser
Kapitel 6 Analyse af regnskabskvalitet
Kapitel 7 Analyse af egenkapitalopgørelsen
Kapitel 8 Reformulering af balancen og resultatopgørelsen til
analysebrug
Kapitel 9 Analyse af pengestrømsopgørelsen
Kapitel 10 Nøgletalsanalyse af rentabilitet og vækst
Kapitel 11 Budgettering og værdiansættelse

Ressourcer for undervisere

Undervisere kan downloade PowerPoint-plancher og løsninger til tjekspørgsmål Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Der kræves brugernavn og password, som kun undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via mail til forlaget.

Klik her for at logge ind og få adgang til materialet

Ressourcer for studerende - FAVM

Studerende kan downloade FAVM  en Excel-baseret analyse- og værdiansættelsesmodel, der udfører nøgletalsanalyser mv. og tilvejebringer en regnearksskabelon til budgettering og værdiansættelse af virksomheder.

NB! Du skal benytte brugernavn regnskabsanalyse5@gad.dk og adgangskode som angivet i bogen s. 14. 

Klik her for at logge ind

Ressourcer for studerende - Opgaver

Nedenfor kan du downloade supplerende opgaver med tilhørende løsninger til Regnskabsanalyse og værdiansættelse. 

Download


Kapitel 2


Kapitel 4


Kapitel 6


Kapitel 7


Kapitel 9


Kapitel 11

 
Læsehjørnet

Velkommen til det webbaserede læsehjørne for Regnskabsanalyse og værdiansættelse. Her forklares temaer og begreber mere udførligt. Ligesom materiale, der ikke er medtaget i bogen, vil blive tilføjet løbende.


En formel analyse af overnormale afkast
og markedseffektivitet


Værdiansættelse af en opsparingskonto

 
 
 
 
 
Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang
Ole Sørensen
5. udgave 2017
Softcover
ISBN: 9788713050666
Antal sider: 424
Pris: 499,00 kr.
Udgiver: Gjellerup
Udgivelsesdato: 25-01-2017

Lignende bøger